Dofinansowanie remontu stołówki

Burmistrz Sokółki pozyskała dofinansowanie na remont stołówki w Szkole Podstawowej nr 2 w Sokółce

Dnia 19 czerwca 2023 r. w imieniu Burmistrz Sokółki Ewy Kulikowskiej, Zastępca Burmistrza Adam Kowalczuk podpisał z Podlaskim Kuratorem Oświaty Beatą Pietruszką umowę na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”.

W wyniku rozstrzygniętego konkursu przez Podlaskiego Kuratora, Gmina Sokółka otrzyma dofinansowanie w wysokości 80 000 zł. W ramach programu wsparciem finansowym objętych zostanie 17 szkół podstawowych z województwa podlaskiego, w tym Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Sokółce. Wniosek przygotowały pracownice Referatu oświaty Urzędu Miejskiego w Sokółce i Szkoły Podstawowej nr 2 w Sokółce. Zgodnie z programem „Posiłek w szkole i w domu” przewidziane są następujące działania: doposażenie i poprawa standardu funkcjonujących stołówek poprzez ich doposażenie lub utworzenie nowych stołówek – maksymalna kwota wsparcia finansowego wynosi 80 000 zł. Istotnym elementem programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej. Takie rozwiązanie daje bowiem większą kontrolę nad jakością kupowanych produktów, z których przygotowywane są posiłki. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu, podczas wakacji zostanie przeprowadzony remont kuchni w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Sokółce. Wkład własny gminy wyniesie 20 000 zł.

Anna Żemajduk
Referat Oświaty


Zobacz również

Skip to content