Granty w konkursie „Działaj Lokalnie 2023” przyznane

Fundacja Sokólski Fundusz Lokalny informuje, że w ramach konkursu grantowego „Działaj Lokalnie 2023” Komisja dokonała oceny 26 złożonych wniosków. Wszystkie spełniły wymogi formalne.

Program Działaj Lokalnie jest finansowany ze środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce oraz ze środków Urzędów Miejskich w: Sokółce, Dąbrowie Białostockiej i Urzędów Gmin w: Nowym Dworze, Szudziałowie, a także współfinansowany ze środków finansowych pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Plakat DL 2023

W tym roku, w związku z rekordową liczbą złożonych wniosków, 5 osobowa Komisja (1 przedstawiciel administracji samorządowej, 1 przedstawiciel oświaty, 1 przedstawiciel organizacji pozarządowych, 1 przedstawiciel biznesu, 1 przedstawiciel administracji sądowej) miała bardzo trudne zadanie. Na jednym, kilkugodzinnym posiedzeniu, w dniu 13.06.2023 r. Komisja obradująca w 3 osobowym składzie przyznała dofinansowanie 20 projektom, na łączną kwotę 60 000 zł. Z powodu ograniczonego budżetu, 6 projektów z najniższą liczbą punktów uzyskanych podczas oceny, nie otrzymało dotacji.

Wszystkim Grantobiorcom gratulujemy udanych projektów i życzymy sukcesów w realizacji. Prosimy o dostosowanie harmonogramu i budżetu do kwoty przyznanej dotacji w generatorze do dnia 18-06-2023 r. O terminie podpisania umów i wręczenia certyfikatów poinformujemy grantobiorców mailowo.

DO POBRANIA: Pełna treść komunikatu

(EM) SFL


Zobacz również

Skip to content