Gmina Sokółka otrzyma dofinansowanie

Baner

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska podpisała umowę na dofinansowanie zadania pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy miejsca upamiętniania wydarzeń z historii Polski i regionu”. Gmina Sokółka otrzyma dofinansowanie w wysokości 150 000 zł dzięki wsparciu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju.

Zostanie opracowana dokumentacja niezbędna do wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia oraz przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę placu wraz z zagospodarowaniem terenu u zbiegu ulic: Marszałka Józefa Piłsudskiego i Generała Walerego Wróblewskiego w Sokółce. Zaprojektowana przestrzeń będzie łączyła funkcję reprezentacyjną, rekreacyjną i edukacyjną. Przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego co roku odbywają się uroczystości patriotyczne z okazji uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja, Wojska Polskiego, Bitwy Niemeńskiej oraz Święta Niepodległości. Miejsce to cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców, w szczególności dzieci ze względu na atrakcyjnie wyposażone place zabaw.

W okresie wiosenno – jesiennym pracownicy Biblioteki Publicznej wykorzystują plac do prowadzenia działalności edukacyjno – rekreacyjnej dla najmłodszych mieszkańców gminy Sokółka.

We współpracy ze Szkołą Podstawową im. Bohaterów Bitwy Niemeńskiej i Stowarzyszeniem Historycznym im. Bohaterów Ziemi Sokólskiej zostanie ustalony sposób prezentacji treści dotyczących odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. oraz wojny polsko – bolszewickiej, w szczególności Bitwy nad Niemnem w 1920 r.

Zaplanowano remont pomnika Marszałka Piłsudskiego, wymianę nawierzchni placu, usunięcie barier architektonicznych, rozebranie „starej” fontanny (z powodu złego stanu technicznego i braku możliwości jej naprawy), budowę nowej fontanny bez niecki, ustawienie elementów małej architektury takich jak ławki, stojaki na rowery, nowe nasadzenia.
Dokumentacja powinna zostać opracowana do 30.11.2023r.

Zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy miejsca upamiętniania wydarzeń z historii Polski i regionu” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

(KKK)


Zobacz również

Skip to content