Projekt „Poznajemy Podlaskie” w SP w Malawiczach Dolnych

17 maja 2023r. uczniowie klas III-VIIII Szkoły Podstawowej w Malawiczach Dolnych uczestniczyli w wycieczce do Białowieskiego Parku Narodowego. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane dzięki uzyskaniu dofinansowania z Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w ramach realizacji projektu „Poznajemy Podlaskie” w wysokości 6 000 zł.

Celem przedsięwzięcia jest umożliwienie dzieciom i młodzieży poznanie atrakcji turystycznych województwa podlaskiego, a pośrednio wsparcie podlaskiej branży turystycznej, lokalnych przedsiębiorców, organizatorów turystyki i właścicieli atrakcji turystycznych.

Zdjęcie grupoweDodatkowo celem przedsięwzięcia jest wzmocnienie wizerunku województwa podlaskiego jako miejsca atrakcyjnego turystycznie, posiadającego produkty turystyczne oparte o unikatowe walory przyrodnicze i kulturowe oraz rozwinięty systemem rekreacji ukierunkowany na poznanie, zdrowie i aktywny wypoczynek, jak również popularyzacja szlaków, produktów i atrakcji turystycznych województwa podlaskiego wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

Uczniowie zobaczyli Rezerwat Pokazowy Zwierząt, spacerując wyznaczoną ścieżką, po obu stronach której rozmieszczone są wybiegi dla poszczególnych gatunków: żubrów, koników tarpanów, wilków, dzików, jeleni, saren, oraz łosi. Następnie przeszli pieszą trasą – Kładka „Żebra Żubra” –jedną z najstarszych ścieżek w Polsce, która wiedzie drewnianymi groblami i kładkami przez bagna puszczańskie. Uczestnicy wycieczki zwiedzili również Muzeum Przyrodniczo-Leśne z nowoczesną multimedialną prezentacją fauny i flory Puszczy Białowieskiej. Na zakończenie dzieci obejrzały Park Pałacowy – carskie założenie parkowe w stylu angielskim.

(AI) SP w Malawiczach Dolnych


Zobacz również

Skip to content