Rekrutacja do SSM w Sokółce na rok szkolny 2023/2024

Dyrektor Samorządowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Sokółce, uprzejmie informuje o upływającym terminie składania wniosków do wzięcia udziału w rekrutacji na rok szkolny 2023/2024. Wnioski wraz z załącznikami należy składać do wtorku 30 maja 2023 r.

Szkoła Muzyczna prowadzi kształcenie w I stopniu na instrumentach: flet, klarnet, waltornia, puzon, akordeon, saksofon, sakshorn, skrzypce, fortepian, trąbka i gitara.

PlakatO przyjęcie do szkoły mogą ubiegać się dzieci od 7 do 16 roku życia, a nawet młodsze. Jeżeli w danym roku kalendarzowym dziecko kończy 6 lat, może wziąć udział w rekrutacji w przypadku, gdy korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole muzycznej, albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole, wydaną przez publiczną lub niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Wnioski można składać osobiście w sekretariacie SSM I st. w Sokółce, ul. Mickiewicza 2a, pok. 17 lub drogą elektroniczną na adres email: . W przypadku wysłania wniosku wersją elektroniczną oryginały dokumentów i zaświadczenia należy dostarczyć najpóźniej w dniu badań predyspozycji muzycznych.

Badania kandydatów, które polegają na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych i predyspozycji do nauki gry na instrumentach odbędą się 3 czerwca 2023 r. (sobota).

Podczas badań uzdolnień ogólnomuzycznych, kandydat będzie proszony o zaśpiewanie dowolnej piosenki. Jak przebiegają przesłuchania można zobaczyć na kanale YouTube szkoły muzycznej: https://www.youtube.com/watch?v=mnHPWKL73Nc

DO POBRANIA:

Wniosek kandydata o przyjęcie do SSM I st. w Sokółce 2023-2024

Wzór zaświadczenia od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka 2023-2024

Sekretariat SSM


Zobacz również

Skip to content