Informacja o odwołaniu przetarg

Burmistrz Sokółki informuje, że odwołuje przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Geniusze, oznaczonej w ewidencji gruntów nr geod. 78/3 o pow. 0,3800 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr BI1S/00023876/2, wyznaczony na dzień 28 grudnia 2022 roku na godzinę 10.30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sokółce Plac Kościuszki 1, 16-100 Sokółka, sala nr 101.

Powodem odwołania przetargu jest zmiana powierzchni nieruchomości w związku z modernizacją ewidencji gruntów i budynków przeprowadzoną przez Starostę Sokolskiego dla całej jednostki ewidencyjnej Sokółka – obszar wiejski.

Podmiotom które wpłaciły wadium przelewem z rachunku bankowego zwrócone zostanie ono niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia planowanego przetargu, na rachunek z którego dokonano przelewu środków pieniężnych.

Przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości zostanie powtórzony w innym terminie, który zostanie podany do publicznej wiadomości.

GR_K_6840_18_2022_JS_odwolanie_przetargu

(JS)


Zobacz również

Skip to content