Dodatkowe pieniądze na oświatę

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska pozyskała 180 511 zł ze środków rezerwy oświatowej.

Pomoce naukowe

Powyższa kwota została przyznana z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającej na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia subwencji ogólnej na 2022 rok.

Pula rezerwy oświatowej jest kwotą zmienną, ustalaną corocznie przez ustawę budżetową w oparciu o potrzeby samorządów w okresie wprowadzania reformy systemu oświaty. Rezerwa oświatowa 2022 to dofinansowanie z MEiN  umożliwiające pozyskanie dodatkowych środków dla szkół, które można spożytkować na potrzeby związane z wdrażaniem reformy edukacji.

Referat Oświaty


Zobacz również

Skip to content