Konkurs plastyczny dla najmłodszych

Plakat

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska i Oddział dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Sokółce ogłaszają konkurs plastyczny dla najmłodszych ph. „Magia świąt w moim domu”.

Serdecznie zachęcamy do udziału!! Prace plastyczne nawiązujące do magii świąt w swoim domu można składać do 9 stycznia 2023 r. do Oddziału dla Dzieci i Młodzieży (Sikorskiego 25)
Regulamin konkursu

Konkurs trwa od 9.12.2022 do 9.01.2023 r.

Cele konkursu

1. Rozwijanie i kształcenie wyobraźni plastycznej dzieci.
2. Twórcze i aktywne spędzanie wolnego czasu.
3. Budzenie wrażliwości na tradycję i rodzinne więzi rodzące się w czasie szczególnym, np. świątecznym.

Warunki uczestnictwa

1. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych z miasta i gminy Sokółka. W konkursie prace będą oceniane w trzech kategoriach: przedszkolaki (4-6 lat), uczniowie kl. I-III, uczniowie kl. IV– VI.

2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej nawiązującej do tematu magii świąt w domu.

3. Do każdej pracy należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszeniową zawierającą imię i nazwisko autora, klasę oraz numer telefonu rodzica lub opiekuna.

4. Praca powinna być wykonana w formacie A4 w dowolnej technice plastycznej.

5. Pracę należy dostarczyć do Oddziału dla Dzieci i Młodzieży w Sokółce (ul. Sikorskiego 25, tel. 85-711-24-72) do dnia 9.01.2023 do godz. 17.00.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 13 stycznia 2023 roku. Partnerem konkursu jest księgarnia „A KUKU” w Sokółce. Regulamin oraz karta zgłoszeniowa znajdują się na stronie:

http://www.sokolka.naszabiblioteka.com/n,magia-swiat-w-moim-domu-konkurs-plastyczny

Biblioteka Publiczna w Sokółce

Skip to content