Lekcja historii i ekonomii w sokólskim muzeum

Dnia 14 listopada odbył się finisaż wystawy „Pieniądz wojny i okupacji” w Muzeum Ziemi Sokólskiej. Ekspozycja została wypożyczona z Muzeum Podlaskim w Białymstoku, uzupełniały ją zbiory numizmatyczne osób prywatnych.

Gościem wydarzenia był kierownik Muzeum Historycznego w Białymstoku - Pan Piotr Niziołek

Gościem wydarzenia był kierownik Muzeum Historycznego w Białymstoku – Pan Piotr Niziołek. Specjalista w dziedzinie numizmatyki i członek Komisji Studiów Numizmatycznych Polskiej Akademii Nauk nakreślił problematykę wystawy związaną z pieniądzem II wojny światowej i czasów okupacji do 1945 roku na ziemiach polskich.

Z jednej strony wykład był lekcją historii, a z drugiej ekonomii, tego jak te dwie dziedziny niezwykle splatają się w okresie wojny. Z drugiej strony można było dowiedzieć się jakie postacie przybierał wyzysk ekonomiczny okupantów, jak wyglądało życie zwykłych obywateli w kolejnych etapach okupacji, jak to życie dramatycznie się zmieniało w związku z polityką pieniężną państw zaborczych. Nie zabrakło poruszenia tematu fałszerstw tego okresu i wyjaśnienia sławnej operacji „Bernhard”,
które miały wręcz sensacyjny charakter i stanowiły ciekawe dopowiedzenie, szczególnie atrakcyjne dla młodzieży licealnej, która wzięła udział w wydarzeniu.

Wystawa „Pieniądz wojny i okupacji ze zbiorów Muzeum Podlaskiego w Białymstoku” potrwa tylko do 17 listopada 2022 r.

22 listopada (wtorek) o godz. 10:00 w sokólskim muzeum odbędzie się wernisaż nowej ekspozycji poświęconej tkaninom dwuosnowowym.

Edyta Wiśniewska
Fot. W. Panow

Skip to content