Spotkanie podsumowujące projekt „Festiwal Tyzenhauza”

W poniedziałkowe przedpołudnie, 26 września 2022 r., w Sokólskim Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie podsumowujące trwający od kwietnia tego roku projekt „Festiwal Tyzenhauza” sfinansowany z dotacji Fundacji PZU.

W trakcie spotkania przedstawiona została „Ewaluacja projektu Festiwal Tyzenhauza” przygotowana przez dr Bogusława Kosela*.

Spotkanie

Po raz pierwszy zdecydowaliśmy się na taką formą podsumowania z ogromnym zyskiem dla projektu jego organizatorów oraz osób i instytucji współpracujących. Dzięki profesjonalnie przeprowadzonej ewaluacji projektu mogliśmy jeszcze raz spojrzeć na przebieg wszystkich wydarzeń i podjętych przez nas działań. Pozwoliło nam to na wnikliwa analizę wszystkich przeprowadzonych wspólnie prac i decyzji, które jak pokazuje raport nie zawsze były trafne.

Jednym z kluczowych rozdziałów ewaluacji był kończący go punkt mówiący o rekomendacjach na kolejne lata, tak by każda następna impreza była atrakcyjniejsza dla odbiorców i łatwiejsza w realizacji dla organizatorów.

Po skończonej prezentacji znalazł się też czas na dyskusje i wyrażenie subiektywnych opinii na temat przebiegu kilkumiesięcznej współpracy wolontariuszy z różnych środowisk. Gremialnie stwierdziliśmy, że brakuje nam w mieście imprez, które tworzyć mona wspólnie angażując w nie lokalna społeczność. Przetarliśmy szlaki i pokazaliśmy dobre praktyki na kolejne wspólne przedsięwzięcia.

Dziękujemy z całego serca wszystkim zaangażowanym w projekt, a w szczególności grupie wolontariuszy – głównych koordynatorów festiwalu Tyzenhauza, którzy poświęcili swój czas energię i włożyli dużo pracy i zaangażowania, Burmistrz Sokółki Ewie Kulikowskiej, pracownikom ośrodka kultury oraz wszystkim osobom które na różnych etapach projektu włączyły się w jego działanie. Mamy nadzieję spotkać się przy kolejnym projekcie ale o tym już powiemy w 2023 roku.

Bogusław Kosel – dr historii, muzealnik animator kultury i pedagog. Specjalizuje się w problematyce wielokulturowości Europy Środkowo-Wschodniej, a także historii przemian ustrojowych i społecznych na tym obszarze w I poł XX wieku. Autor monografii i publikacji naukowych w tym „Od puszczy do tajgi. Leśnicy wywiezieni z zachodniej części Puszczy Białowieskiej do ZSRR 10 II 1940r” oraz „W cieniu Puszczy Białowieskiej” . Założyciel i prezes stowarzyszenia „Tryby historii”. Koordynator i wykonawca projektów edukacyjnych i infrastrukturalnych z funduszy rządowych oraz programu Interreg VA. Od 2021 r., specjalista ds. ewaluacji w Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego.

Zapraszamy do zapoznania się raportem ewaluacyjnym.

Projekt sfinansowany z dotacji Fundacji PZU.

SOK, Fot. Wojciech Panow


Zobacz również

Skip to content