Piknik naukowy w Starej Rozedrance

Baner z logówkami EFS

14 czerwca 2022 r. w Szkole Podstawowej w Starej Rozedrance został zorganizowany „Piknik naukowy” jako podsumowanie projektu: „Nauczanie przez eksperymentowanie w SP w Starej Rozedrance”, nr projektu: RPPD.09.01.00-20-0530/20 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa IX. Rozwój lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Piknik naukowy w Starej Rozedrance

Dzięki pozyskaniu przez Gminę Sokółka środków na realizację projektu za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Szlak Tatarski” uczniowie mogli uczestniczyć w dodatkowych zajęciach rozwijających kompetencje naukowo – techniczne, matematyczno – przyrodnicze, kreatywność, logiczne myślenie oraz umiejętność pracy zespołowej.

Podczas zajęć towarzyszyła myśl sentencji Konfucjusza: „Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, pozwól mi zrobić, a zrozumiem”. Poznawanie świata przez doświadczenie jest najlepszą drogą do rozumienia otaczających nas zjawisk.

W trakcie pikniku naukowego uczniowie biorący udział w projekcie zaprezentowali nabyte umiejętności przed całą społecznością szkolną oraz zaproszonymi gośćmi.

„Przyjaciele matematyki” przedstawili arcyciekawe zagadki matematyczne rozwijające logiczne myślenie, wyobraźnię i zdolność przewidywania. „Przyjaciele przyrody” przedstawili scenkę dotyczącą segregacji śmieci. Uczniowie uczęszczający na zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki „Matematyczne łamigłówki” zaprezentowali dyktando graficzne z wykorzystaniem współrzędnych. „Młodzi Odkrywcy” wykorzystując sodę oczyszczoną, ocet i barwniki spożywcze zaprezentowali erupcję wulkanu. „Młodzi Naukowcy” za pomocą wykonanych przez siebie pomocy naukowych, jak również zakupionych w ramach projektu, przeprowadzili doświadczenia mi.in.: wyładowania elektryczne za pomocą maszyny elektrostatycznej, elektryzowanie ciał przez dotyk i indukcję. Za pomocą „krążków Newtona” udowodnili, że światło białe składa się z barw tęczy. ”Młodzi Badacze” przeprowadzili wzbudzające zachwyt doświadczenia min: Chemiczny kameleon, Woda antygrawitacyjna, Sztuczna krew, Pasta dla słonia, Ciecz nienewtonowska. Obserwacje mikroskopowe pozwoliły rozbudzić naturalną ciekawość i zrozumieć niektóre tajniki otaczającego świata. Uczniowie uczęszczający na zajęcia „Matematyczne potyczki” i „Matematyka z plusem” zaprezentowali potyczki matematyczne między innymi z wykorzystaniem Kart Grabowskiego.

Poprzez pozytywne wzmacnianie, miłą atmosferę oraz wzajemną współpracę wszystkie zespoły osiągnęły zamierzony cel zajęć. Odkrywanie przez działanie sprawia, że zdobywana wiedza nabiera trwałych i realnych wymiarów. Do realizacji zamierzonego celu posłużyły zakupione do szkoły pomoce dydaktyczne: monitory, urządzenia wielofunkcyjne, podłoga interaktywna, zestawy laboratoryjne i naukowe, wizualizer.

Dyrektor, nauczyciele, uczniowie i rodzice Szkoły Podstawowej w Starej Rozedrance składają serdeczne podziękowanie Pani Burmistrz Ewie Kulikowskiej, Zastępcy Burmistrza Panu Adamowi Kowalczukowi, Zastępcy Burmistrza Panu Adamowi Juchnikowi oraz Pani Katarzynie Klimowicz- Kułak podinspektor Referatu Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych za zaangażowanie i współpracę podczas realizacji projektu „Nauczanie przez eksperymentowanie w SP w Starej Rozedrance”.

SP w Starej Rozedrance

Skip to content