Blisko i ciekawie – wyjazdy przyjazne seniorom

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sokółce otrzymał grant na projekt „Blisko i ciekawie – wyjazdy przyjazne seniorom” z programu Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie Fundację „Sokólski Fundusz Lokalny” w Sokółce i Gminę Sokółka.

Plakat

Projekt stanowi odpowiedź na różnorodne potrzeby seniorów w dynamicznie zmieniających się przed i po pandemicznych realiach życia. Zwróciliśmy szczególną uwagę na potrzebę odbudowy kondycji psychicznej i przywrócenie relacji społecznych między seniorami, zwłaszcza tymi którzy nie korzystają z Internetu.

W planach są trzy działania:

  1. Wyjazd do Białegostoku, gdzie zwiedzimy Muzeum Historii Medycyny i Farmacji, Pałac Branickich, pałacowe ogrody oraz Papugarnię.
  2. Warsztaty „Jak przygotować idealną czekoladę” w Starej Szkole.
  3. Spotkanie przy kawie i słodkościach, w trakcie którego uczestnicy podzielą się wspomnieniami i ciekawymi zdjęciami do kroniki UTW.

Serdecznie zapraszamy nie tylko studentów UTW, ale również lokalnych seniorów i seniorki do udziału w projekcie.

Katarzyna Bułkowska


Zobacz również

Skip to content