Świetlice marzeń

Baner z logówkami EFS

Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny” od 1.03.2022 r. realizuje projekt pt. „Świetlice marzeń 2” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny” od 1.03.2022 r. realizuje projekt pt. „Świetlice marzeń 2”

Celem projektu jest zapewnienie wszechstronnej opieki i możliwości rozwoju dla dzieci ze świetlic „Koniczynka” i „Stokrotka” poprzez wydłużenie czasu pracy oraz rozszerzenie usług świadczonej pomocy dydaktycznej i opiekuńczo – wychowawczej, zwiększenie liczby miejsc w świetlicach oraz poprawie doposażenia i warunków funkcjonowania świetlic „Koniczynka” i „Stokrotka” w okresie od 01.03.2022 do 30.06.2023 r.

Projekt wpłynął na rozwinięcie działalności świetlic środowiskowych „Koniczynka” i „Stokrotka”. Dzięki wsparciu z EFS placówki zostały doposażone m.in. w 2 tablety, zabawki, klocki lego, gry do konsol PS4, a dzieci mogą liczyć na profesjonalne z korepetycje z matematyki i j. angielskiego oraz rozwijające zajęcia przyrodnicze. A to jeszcze nie wszystko. Planowane są m.in. wycieczki, wyjścia do kina, zajęcia z rękodzieła i spotkania z psychologiem.

Dziękujemy Zarządowi Województwa Podlaskiego za udzielone wsparcie. Realizacja projektu jest możliwa dzięki wsparciu Gminy Sokółka, która zapewniła wkład własny.

Projekt został złożony w ramach naboru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski.

(AP) Fundacja SFL


Zobacz również

Skip to content