Wyjazd edukacyjny do Biebrzańskiego Parku Narodowego

Baner Program Regionalny

W poniedziałek 25 kwietnia 2022 r. uczniowie klas IV – VIII (26 osób- 13K/13M) wraz z trzema opiekunami wyruszyli na jednodniową wycieczkę do Biebrzańskiego Parku Narodowego. Wyjazd został zorganizowany w ramach realizacji projektu: „Nauczanie przez eksperymentowanie w SP w Malawiczach Dolnych” (nr RPPD.03.02.01-20-0438/19). Nasza grupa skorzystała z zajęć „Ptaki biebrzańskich bagien”. Głównym celem wycieczki było zapoznanie uczniów z kilkoma sztandarowymi gatunkami biebrzańskich ptaków i siedliskami ich życia.

Wyjazd edukacyjny do Biebrzańskiego Parku Narodowego

Uczestnicy wycieczki wyjechali ze szkoły o godz. 8.00 w wyśmienitych humorach. Mimo niesprzyjającej pogody byli bardzo podekscytowani i gotowi wyruszyć w świat dzikiej przyrody, by poznawać jej bogactwo i piękno. Po niespełna dwóch godzinach jazdy autokarem wycieczka dotarła do Centrum Edukacji i Zarządzania Biebrzańskiego Parku Narodowego, gdzie rozpoczęły się zajęcia edukacyjne „Ptaki biebrzańskich bagien”.

W pierwszej kolejności uczniowie obejrzeli krótki film nt. parku i jego mieszkańców oraz wysłuchali ciekawych opowieści przewodnika – ornitologa opatrzonych eksponatami. Następnie każdy uczeń samodzielnie, na przyrodniczej wystawie interaktywnej, odkrywał tajemnice tego mieszkańca parku, który go zaintrygował.

Kolejnym punktem zajęć były przyrodnicze zabawy na placu przed siedzibą parku. W trakcie zabaw dzieci zapoznały się ze sztandarowymi gatunkami biebrzańskich ptaków. Poznały ich nazwy gatunkowe, obejrzały zdjęcia i dowiedziały się jakie zagrożenia czyhają na ptaki. Zabawy wymagały od nich dobrej kondycji i sprawności, ale nikt się nie poddał i należycie wykonał swoje zadanie. Zadowoleni i pełni werwy około południa wszyscy uczestnicy wycieczki wyruszyli w teren, na kładki wiodące przez mokradła. Zaopatrzeni w lornetki i lunetę ornitologiczną próbowali podejrzeć życie ptaków w naturze. Udało się im zaobserwować kilka gatunków kaczek, m.in. kaczkę krzyżówkę i kaczkę łyskę. Widzieli myszołowa, czaplę, bataliona, srokę, gęś gęgawę, czajkę. Podejrzeli potrzosa, który budował gniazdo. Słyszeli charakterystyczny odgłos bąka zwyczajnego, gęsi, rydzyka, żurawia oraz brzęczki i pierwiosnka. Zabawa w przyrodniczych detektywów trwała godzinę.

Po zajęciach edukacyjnych dzieci udały się na ognisko z kiełbaskami, które było podsumowaniem dnia pełnego wrażeń. Po biesiadzie, około godz. 14, wszyscy uczestnicy trochę zmęczeni, ale uśmiechnięci wyruszyli w drogę powrotną. Wycieczka zakończyła się o godz. 15.30 przy SP w Malawiczach Dolnych.

Dorota Mackiewicz


Zobacz również