Podpisywanie umów na finiszu

4 maja 2022 r. w imieniu Burmistrza Sokółki Ewy Kulikowskiej umowę ze Związkiem Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka podpisał Zastępca Burmistrza Adam Marian Kowalczuk.

Umowa na dofinansowanie projektu pn. „Harcerska przyjaźń na całe życie” opiewała na kwotę 18 000 zł. Środki pochodzą z rozstrzygniętego otwartego konkursu ofert na wspierania zadań Gminy Sokółka z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz z zakresu przeciwdziałania narkomanii w 2022 roku. Zaplanowane działania w projekcie będą realizowane przez Harcerzy Hufca ZHP w Sokółce. Będą to m.in. warsztaty, gry miejskie, rajdy oraz spotkania drużyn i zastępów.

Lista przyznanych dotacji

(JK) Fot. D. Biziuk


Zobacz również

Skip to content