Przyjaciel niewidomych

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska dołączyła do grona osób wyróżnionych odznaką „Przyjaciel Niewidomych”. Przyznał ją Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski.

Pani Burmistrz otrzymała odznakę podczas uroczystości z okazji jubileuszu 70-lecia działalności związku, która odbyła się w Białymstoku.

Spotkanie zorganizowano w sali Młodzieżowego Domu Kultury. Uczestniczyli w nim podopieczni związku oraz wszyscy, którym bliskie są problemy osób niewidomych i niedowidzących. W trakcie spotkania Prezydium Podlaskiego Zarządu PZN wyróżniło osoby, które aktywnie wspierają środowisko osób niewidomych. Wśród nich była Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska. W dowód uznania i podziękowania za wieloletnią współpracę, otwarte serce i czynną pomoc w realizacji działań Koła Terenowego PZN w Sokółce Pani Burmistrz otrzymała odznakę „Przyjaciel Niewidomych”.

Niedawno w Sali „Lira” Sokólskiego Ośrodka Kultury odbyło się spotkanie opłatkowe z udziałem osób niewidomych. W imieniu Burmistrza Sokółki Ewy Kulikowskiej życzenia świąteczne i noworoczne uczestnikom spotkania złożył Zastępca Burmistrza Adam Kowalczuk.

(DB)

Skip to content