Gmina Sokółka pozyskała pieniądze na dworzec. Wizyta Posła.

W środę 27 października 2021 roku na terenie byłego dworca kolejowego w Sokółce odbyło się spotkanie Burmistrza Sokółki Ewy Kulikowskiej z Posłem na Sejm RP Jarosławem Zielińskim. Uczestniczyli w nim również Pełnomocnik Burmistrza Sokółki Antoni Stefanowicz oraz Dyrektor sokólskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Mariusz Gurzyński.

Poseł na Sejm RP Jarosław Zieliński, który wspierał starania Miasta Sokółki o uzyskanie wsparcia na remont budynku byłego dworca kolejowego z funduszy programów rządowych. Podczas roboczej wizyty poselskiej interesował się szczegółowymi rozwiązaniami związanymi z planowaną inwestycją, a zwłaszcza funkcjami jakie obiekt ten będzie spełniał po modernizacji dla mieszkańców Sokółki i podróżnych. Poseł pytał również spotkanych w pobliżu dworca mieszkańców o ich zdanie na ten temat. Był to rodzaj konsultacji ze społeczeństwem.

Budynek będący we władaniu PKP S.A. czekał na generalny remont wiele lat. Obiekt został przejęty przez ówczesne władze w lutym 2014 r. Gmina Sokółka nie posiadała środków finansowych na tak dużą inwestycję. Dla 11 rodzin, które tam mieszkały, Gmina Sokółka w 2019 r. zapewniła nowe mieszkania.

Burmistrz Ewa Kulikowska podziękowała Posłowi Jarosławowi Zielińskiemu, który skutecznie wspiera projekty Gminy Sokółka. Tak też jest w przypadku inwestycji polegającej na przebudowie budynku byłego dworca kolejowego.
Kilka dni temu została opublikowana lista zadań, które mają otrzymać dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych. Wśród nich znalazła się zgłoszona przez Gminę Sokółka inwestycja – budowa Gminnego Centrum Przesiadkowego w Sokółce z przebudową byłego dworca kolejowego.

Przewidywana wartość inwestycji: 29 500 000 zł
Udział własny Gminy Sokółka: 2 950 000 zł
Dofinansowanie Rządowy Program Inwestycji Strategicznych: 26 550 000 zł

Fot.: D. Biziuk

Skip to content