Inwestujemy w przyszłość

Baner EFS

Szkoła Podstawowa w Starej Kamionce zainwestuje w rozwój swoich uczniów ponad 100 tys. złotych

W dniu 22 października 2021 r. Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał Gminie Sokółka ponad 100 tysięcy złotych z przeznaczeniem na realizację projektu „Inwestujemy w przyszłość” w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Bitwy Niemeńskiej w Starej Kamionce. Gmina Sokółka złożyła projekt w ramach naboru LGD Szlak Tatarski.

Tablica

Przedsięwzięcie ma na celu rozwijanie postawy kreatywnej wszystkich uczniów, myślenia matematycznego, kompetencji językowych, przyrodniczych, kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów i doskonalenie orientacji przestrzennej z wykorzystaniem elementów kodowania, programowania, robotyki i nowoczesnych technologii. Zaplanowane działania będą nie tylko wsparciem dla prawidłowego rozwoju i zniwelowania trudności, ale też nie lada gratką dla uczniów. Operacja skierowana jest do 40 uczniów i uczennic SP w Starej Kamionce. Zorganizowane zostaną zajęcia dodatkowe z matematyki, j. angielskiego oraz koła taneczne, przyrodnicze i robotyczne. Zaplanowano wyjazd do Epicentrum Nauki w Białymstoku. Zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany na zajęciach. Rozwiązanie problemu doposażenia pracowni w odpowiedni sprzęt wpłynie pozytywnie na uczestników projektu – będzie służyć dzieciom i wspomagać ich w rozwoju, da radość z przyswajania nowej wiedzy. Ten projekt to inwestycja w przyszłość. Realizacja projektu jest zaplanowana na rok szkolny 2022/2023.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu Gminy Sokółka.

Dofinansowanie projektu z EFS: 100 592,50 zł, wkład własny Gminy Sokółka: 6 080,00 zł.

(MCz)

Skip to content