Zaproszenie na spotkanie z cyklu “Przystanek Historia”

Plakat

UWAGA! Z przyczyn niezależnych od organizatorów, spotkanie ZOSTAŁO ODWOŁANE. Nowy termin zostanie podany na niniejszej stronie.

Stowarzyszenie Historyczne im. Bohaterów Ziemi Sokólskiej zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu Przystanek Historia Sokółka. Tym razem pracownik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Białymstoku, Waldemar Tyszuk wygłosi wykład pt. “Agresja sowiecka 17 IX 1939 r. w Polsce północno wschodniej. Początek okupacji i kształtowanie się antysowieckiego ruchu oporu.”

Wykład dotyczyć będzie agresji ZSRS na północno -wschodnie tereny II RP. Poruszona zostanie również kwestia tzw. partyzantki powrześniowej, a więc pierwszych oddziałów partyzanckich tworzących się jeszcze w trakcie lub tuż po zakończeniu walk we wrześniu i październiku 1939 r. na naszych terenach. Do najbardziej znanych należał oddział ppłk. Dąbrowskiego, który na bazie 110. Rezerwowego Pułku Ułanów zorganizował oddział partyzancki działający w rejonie Puszczy Augustowskiej.

Spotkanie odbędzie się 27 października o godz. 17.00 w Sali “Lira” Sokólskiego Ośrodka Kultury. Serdecznie zapraszamy.

Krzysztof Oszer


Zobacz również