Wrześniowe dyżury w punkcie konsultacyjnym

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce informuje o dyżurach specjalistów, pracowników socjalnych oraz asystentów rodziny, w miesiącu wrześniu 2021 r., dla mieszkańców gminy Sokółka, w Punkcie Konsultacyjnym do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

  • Konsultacje psychologiczne: 2, 9, 16 września 2021 r godz. 15.00-18.00
  • Konsultacje prawne: 8, 15 września 2021 r godz. 15.00-18.00
  • Konsultacje pedagogiczne: 14, 28 września 2021 r godz. 15.00-17.00
  • Konsultacje z zakresu ochrony zdrowia: 6, 20 września 2021 r godz. 15.00-17.00
  • Konsultacje terapeuty uzależnień: 10, 17 września 2021 r godz. 15.00-17.00

Punkt Konsultacyjny mieści się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce przy ul. Dąbrowskiego 12. Porady udzielane są bezpłatnie.

(AM) OPS

Skip to content