Igryły z dofinansowaniem z Rządowych Funduszy Inwestycji Lokalnych

Flaga i godło Polski

Gmina Sokółka pokryła część kosztów w wysokości 701 638,81 zł na realizację inwestycji pn. „Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Igryły”.

Przekazane środki pochodzą z Rządowych Funduszy Inwestycji Lokalnych.

(JF)

Skip to content