Realizacja projektu „Przedszkole z przyszłością”

Baner EFS

Przedszkole nr 3 w Sokółce kontynuuje realizację projektu pt.: „Przedszkole z przyszłością” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Zdjęcie grupowe

Gmina Sokółka pozyskała środki na realizację projektu za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Szlak Tatarski” w ramach Osi Priorytetowej IX: Rozwój lokalny, Działanie 9.1: Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Priorytet inwestycyjny 9.6 Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność.

W dniach 14,15.12.2020 r. i 18,19.01.2021 r. Edukatorka z Froebel.pl p. Katarzyna Małek przeprowadziła zajęcia pokazowe z dziećmi “Matematyka w przyrodzie” – łącznie 20h.

W zajęciach uczestniczyły dzieci z 5 grup przedszkolnych: I “Krasnale”, II “Motylki”, III “Misie”, IV “Tygryski”, V “Smerfy” i 10 nauczycielek. Nauczycielki zdobyły wiedzę w jaki sposób pracować z dziećmi w kąciku darów, poznały zabawy i gry rozwijające kompetencje matematyczno-przyrodnicze, zdobyły pomysły na prowadzenie edukacji matematyczno-przyrodniczej z Darami Froebla i Darami Natury oraz różnorodnych przedmiotów znajdujących się w sali przedszkolnej.

W okresie XI-II miała miejsce kontynuacja zajęć “Konstruktorzy robotów” (27h). Zajęcia prowadziła p. Karolina Kwaśniewska ze Spice Gears Poland Sp. z o.o. Zapoznała dzieci z tematyką dotyczącą eksploracji kosmosu, odnawialnych źródeł energii., zwalczania zanieczyszczeń planety. Dzieci rozwijały kreatywne i logiczne myślenie oraz zdolności manualne projektując roboty na kartkach według własnego pomysłu a następnie budując z klocków Lego. Instruktorka przed rozpoczęciem zajęć budowała pokazowego robota, tłumaczyła do czego służą poszczególne elementy i jaki wpływ mają na stabilność robota. Dzieci zapoznały się z podstawowymi instrukcjami warunkowymi do obsługi robotów. Uczyły się programowania za pomocą przygotowanej planszy. Zaplanowane przez Spice Gears ćwiczenia pozwoliły dzieciom na rozwijanie podstawowej wiedzy z zakresu mechaniki, informatyki i matematyki. Podczas zajęć dzieci ćwiczyły umysł, zdolności manualne, motorykę dłoni. Dzięki prezentacji swoich budowli przed grupą dzieci ćwiczyły i rozwijały umiejętność autoprezentacji. Zwiększyła się umiejętność korzystania z nieszablonowych rozwiązań. Zajęcia zakończyły się 26.02.2021r.

Do realizacji zajęć z robotyki przedszkole otrzymało 6 zestawów klocków programowalnych Lego Mindstorms EV3- WERSJA EDUKACYJNA o wartości 11 780,00 zł. , dzięki temu zajęcia są realizowane od marca 2021 r. do końca roku przez 2 przeszkolonych pedagogów naszego przedszkola zgodnie z projektem.

Zajęcia “Mam swój czas” rozpoczęły się od 01.12.2020. W zajęciach uczestniczy 15 dzieci, które nie opanowały badanych umiejętności matematycznych, przyrodniczych, grafomotorycznych. Zajęcia mają na celu zmotywowanie dzieci do podejmowania wysiłku w celu wyrównania dysproporcji edukacyjnych. Zajęcia są prowadzone w 5-osobowych grupach, co pozytywnie wpływa na efektywność nauczania. Dzieci korzystając z Darów Froebla ćwiczyły pojęcia prawo/lewo, nad/pod/obok, rozwijały wyobraźnię przestrzenną, ćwiczyły koordynację wzrokowo-ruchową. Nauczycielki dobierają ćwiczenia, sytuacje edukacyjne sprzyjające rozwijaniu tych obszarów, z którymi dziecko ma kłopoty. Scenariusze zajęć uwzględniały indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci oraz ich możliwości psychofizyczne. Tempo pracy i język komunikacji również są dostosowane do możliwości psychofizycznych dzieci.

Opr. Janina Olechno


Zobacz również

Skip to content