Podsumowanie projektu „Twórcze Przedszkole”

Baner EFS

Zakończyła się realizacja projektu pn. „Twórcze Przedszkole” w Przedszkolu nr 1 w Sokółce. W przedsięwzięciu wzięło udział 117 dzieci w wieku przedszkolnym oraz 8 nauczycielek wychowania przedszkolnego z Przedszkola nr 1 w Sokółce. Zrealizowano łącznie 72 godziny zajęć dodatkowych. Zakupiono sprzęt i pomoce dydaktyczne o łącznej wartości 72 tysięcy 900 złotych.

Mali kucharze z Przedszkola nr 1

W ciągu 21 miesięcy realizacji projektu dzieci rozwinęły kompetencje cyfrowe, matematyczne, kreatywność i współpracę w grupie oraz przedsiębiorczość i inicjatywność. Zorganizowano zajęcia pn. „Mały Programista”, „Akademia Małego Kucharza”, „Pomaluj mój świat” i „Klub Młodego Aktora”.

W październiku 2019 r. dzieci wzięły udział w wyjeździe edukacyjnym do Opery i Filharmonii Podlaskiej na spektakl „Księga dżungli” połączony z warsztatami.

W listopadzie 2019 r. nauczycielki zatrudnione w przedszkolu wzięły udział w szkoleniu z rozwijania kompetencji matematycznych i otrzymały komplet materiałów szkoleniowych wraz z grą edukacyjną „Matematyczne rozgrywki”. Szkolenie poprowadziła Pani Joanna Wójcicka z Centrum Wspierania Edukacji i Rozwoju „Arkana” z Łodzi.

Niewątpliwą wartością dodaną w projekcie jest zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych, które zostały sfinansowane w ramach projektu. Przedszkole wzbogaciło się między innymi o dwa zestawy interaktywne: projektor wraz z tablicą interaktywną, laptopy, zestawy robotów Ozobot wraz z akcesoriami, 18 dużych zestawów klocków LEGO, wiele materiałów i akcesoriów plastycznych, instrumenty muzyczne, mikrofony i kurtyny teatralne.

Realizacja projektu była możliwa dzięki wsparciu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dofinansowanie wyniosło 99 119,86 zł, a wkład własny Gminy Sokółka 6 450,00 zł. Łączna wartość projektu to 105 569,86 zł.

Referat Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych

Skip to content