Warsztaty z wykorzystaniem drukarki 3D

Od września Sokólski Ośrodek Kultury dzięki wsparciu Fundacji BGK im. J. K. Steczkowskiego realizuje projekt „Geniusz z Cimoszki – Józef Marcinkiewicz – najwybitniejszy polski matematyk XX wieku”.

Warsztaty z wykorzystaniem drukarki 3D

Celem projektu jest zaprezentowanie sylwetki wybitnego matematyka pochodzącego z Cimoszki (pow. Sokolski, gmina Janów) prof. Józefa Marcinkiewicza. Ten geniusz matematyki wliczany jest w poczet najwybitniejszych polskich uczonych XX wieku. Jego błyskotliwa kariera naukowa przerwana została w wieku 30 lat, gdy w 1940 roku w Starobielsku został on zamordowany w zbrodni katyńskiej. Jedna z jego głównych dziedzin zainteresowań i badań – teoria interpolacji, wykorzystywana jest obecnie w grafice komputerowej, fotografii cyfrowej.

W ramach działania Muzeum Ziemi Sokolskiej SOK przygotowało wystawę czasową poświęconą wybitnej postaci Józefa Marcinkiewicza oraz propozycję warsztatów graficznych dla młodzieży szkolnej, które nawiązują do teorii interpolacji. Dzięki dofinansowaniu z programu grantowego Fundacji BGK „Dzieci Kapitana Nemo” Sokólski Ośrodek Kultury zakupił specjalnie na tę okazję drukarkę 3D. Na zajęciach uczestnicy mogą się dowiedzieć kim był Józef Marcinkiewicz i podjąć dyskusję na temat istoty patriotyzmu, drugim etapem są warsztaty komputerowe związane z graficznym przygotowaniem wymyślonego przez młodzież projektu nawiązującego do tematu patriotyzmu do druku trójwymiarowego.
Z zaplanowanych przez organizatorów sześciu warsztatów odbyły się już cztery. Wzięła w nich udział młodzież z Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Sokółce oraz uczniowie szkoły w Starej Rozedrance.

Muzeum Ziemi Sokolskiej SOK

Skip to content