Obchody Dnia Ziemi w SP w Starej Kamionce

Nawet w tak trudnych okolicznościach wynikających z pandemii, społeczność SP w Starej Kamionce nie zapomina o dbaniu o przyrodę.

SP w Starej Kamionce nie zapomina o dbaniu o przyrodę

Wielu chętnych uczniów wraz z rodzicami uprzątnęło wybrany przez siebie fragment okolicy – lasu, pobocza czy przydrożnych kapliczek. Wolontariuszki – Urszula Kucharewicz oraz Wiktoria Chomutnik – uporządkowały też stary cmentarz wiejski, na którym spoczywają przodkowie mieszkańców Starej Kamionki. Oczywiście każdy działał we własnym zakresie, dbając o zdrowie i bezpieczeństwo oraz stosując się do zasad związanych z sytuacją epidemiologiczną.

Widząc tak dużo śmieci, wyciągając z krzaków butelki, reklamówki, worki, naczynia, a nawet połamane zabawki, dzieci nieodmiennie wyrażały zdziwienie, zażenowanie i złość – mimo upływu lat, sytuacja nadal znacznie się nie zmieniła! Te rzeczy nie przyszły tam same… Mamy jednak nadzieję, że kropla drąży skałę i różnorodne działania podejmowane przez szkoły wpływają stopniowo na większą świadomość społeczną w tym zakresie. Matka natura na pewno będzie nam wdzięczna!

W tym roku, w związku z podsumowaniem projektu „Godziny wychowawcze ze światem” realizowanego pod patronatem Polskiej Akcji Humanitarnej, a kładącego nacisk na edukację globalną między innymi w kontekście ochrony przyrody, obchody Dnia Ziemi w SP w Starej Kamionce miały być wyjątkowe. I chociaż wobec sytuacji w kraju i zawieszenia tradycyjnych zajęć szkolnych nie było to wydarzenie masowe, ale – za sprawą uczennicy klasy VII – wyjątkowe na pewno. Maja Mazur wraz z mamą rozpoczęły akcję sprzątania okolicy i pomysłem podzieliła się z nauczycielami. Takich mamy uczniów! Wychowawcy, przypominając na forum szkoły o wszelkich procedurach i zasadach bezpieczeństwa, także epidemiologicznego, dali zielone światło do działania i „machina” ruszyła! Dzień Ziemi przekształcił się w Tydzień dla Ziemi. Dzieci dosłownie zasypały wychowawców dokumentacją fotograficzną i filmową z tej dobrowolnej akcji.

Udział tak wielu młodych ludzi w działaniach wolontaryjnych na rzecz środowiska napawa optymizmem. Wierzymy, że „czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci”. Brawo, Maja! Brawo, uczniowie SP w Starej Kamionce i ich rodziny!

Urszula Budrewicz

Skip to content