Konkurs “Od zależności ku samodzielności” – edycja 2020

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert w ramach Programu “Od zależności ku samodzielności” i zaprasza do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi.

Dotację można uzyskać na realizację działań w ramach następujących Modułów:

MODUŁ I  Wsparcie rodzin z osobą z zaburzeniami psychicznymi;

MODUŁ II Samopomoc;

MODUŁ III Umożliwianie osobom z zaburzeniami psychicznymi zdobywania kompetencji niezbędnych do samodzielnego życia;

MODUŁ IV Integracja i innowacyjność.

W 2020 roku na realizację programu Od zależności ku samodzielności Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 3 000 000 zł.

Oferty konkursowe należy przesłać do Wydziału Polityki Społecznej właściwego Urzędu Wojewódzkiego do dnia 11 lutego 2020 r.

Materiały do pobrania dostępne są na stronie:
https://www.gov.pl/web/rodzina/konkurs-od-zaleznosci-ku-samodzielnosci—edycja-2020

Źródło: gov.pl


Zobacz również

Skip to content