Pieniądze i matematyczne rozmaitości

Bezpieczeństwo w sieci, pieniądz elektroniczny oraz matematyczne rozmaitości – to kolejne tematy zajęć studentów Uniwersytetu Dziecięcego.

Zajęcia PUD

14 grudnia 2019 r. mali studenci spotkali się z przedstawicielem Narodowego Banku Polskiego. Dowiedzieli się, że to centralny bank Rzeczypospolitej Polskiej i że istnieje jego 16 oddziałów wojewódzkich. Jego klientami jest państwo, Ministerstwo Finansów i jednostki budżetowe takie jak np.: policja, wojsko, szkolnictwo. NBP ma prawo do emisji monet i banknotów, ustala ich wygląd i wartość oraz ich ilość na rynku. Dzieci dowiedziały się na czym polegała denominacja złotego w 1995 roku oraz jak długo „żyje” pieniądz. Poznały w jaki sposób w NBP odbywa się sortowanie, liczenie, utylizacja banknotów a także transport pieniędzy do skarbca czy drukowanie nowych banknotów. Pozyskały wiedzę z zakresu identyfikowania cech zabezpieczających przed fałszerstwem. Przedyskutowały również fakt, że poza monetami i banknotami istnieje też pieniądz elektroniczny i że coraz częściej dokonujemy płatności kartami, telefonami czy zegarkami. Przedstawiciele Urzędu Komunikacji Elektronicznej mówili o bezpieczeństwie w sieci. Studenci poznali zagrożenia jakie mogą ich spotkać w internecie i sposoby jak się przed nimi uchronić.

Na zajęciach matematycznych przekonali się, że Królowa Nauk to nie tylko wzory i definicje ale również ciekawa układanka i dobra zabawa. Poznali postać Leonarda Fibonacciego, który żył na przełomie XII i XIII wieku i był włoskim matematykiem. Wykonując proste zadanie matematyczne poznali złotą, zwaną inaczej boską liczbę fi= 1, 618. oraz zapoznali się z pojęciem złotej spirali Fibonacciego. Jego ciąg liczb można odnaleźć wszędzie: w świecie przyrody, geografii, kosmosie, sztuce.
Złoty podział i boską liczbę fi znajdziemy również w proporcjach naszego ciała. Co prawda proporcje te nie są tak idealnie i dokładnie zachowane, ale są na pewno bardzo zbliżone. Dzieci przekonały się o tym wykonując eksperyment i mierząc proporcje poszczególnych części swojego ciała.

Magdalena Breńko, SP nr 1 w Sokółce


Zobacz również

Skip to content