Pieniądze z Funduszu Dróg Samorządowych

Burmistrz Ewa Kulikowska odebrała symboliczny czek na ponad 8,8 mln złotych

Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski wręczył czeki kolejnym gminom z województwa podlaskiego. Pieniądze z Funduszu Dróg Samorządowych pozwolą na remont dwóch tras w gminie Sokółka. To ulica Przemysłowa w Sokółce i prawie 4-kilometrowy odcinek drogi w Nowej Kamionce i Szyszkach.

Symbiliczny czek

Suma dofinansowania z budżetu państwa to 8 887 220 zł. – To jedna z największych kwot, które otrzymały miasta. Czekaliśmy na budowę tych dwóch tras ponad 60 lat. Jedna z nich związana jest z budowanym wiaduktem na ul. Kryńskiej. Ul. Przemysłowa, która jest blisko, byłaby zalewana, gdyby nie to dofinansowanie i jej remont. Za jednymi zamachem robimy i wiadukt, i ul. Przemysłową. Bardzo się cieszymy i prosimy o więcej – powiedziała burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska.

Obie inwestycje mają być zakończone w przyszłym roku: ul. Przemysłowa do lipca, a drogi w Szyszkach i Nowej Kamionce – do listopada. Całkowita wartość obu przedsięwzięć to prawie 15 mln złotych.

  1. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 103721B w miejscowościach Nowa Kamionka i Szyszki
  • Wartość zadania: 9 338 694,33 zł, kwota dofinansowania: 5 603 216,59 zł (60%)
  • Dodatkowe koszty niekwalifikowane: 764 899,68 zł
  • Długość drogi 3661 mb
  • Realizacja zadania w latach 2019-2021.
  1. Rozbudowa ulicy Przemysłowej w Sokółce stanowiącej drogę gminną nr 103803B
  • Wartość zadania: 5 473 340,19 zł, kwota dofinansowania: 3 284 004,11 zł (60%)
  • Dodatkowe koszty niekwalifikowane: 656 436,42 zł
  • Długość drogi 647 mb
  • Realizacja zadania w latach 2019-2020.

Źródło: Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku


Zobacz również

Skip to content