Zmiana terminu zgłoszeń na stypendia „Sokół”

Zmienił się termin zgłaszania wniosków na stypendia „Sokół” The Pucilowski Foundation dla uczniów ostatnich klas szkoły średniej – aktualny termin to 9 września 2019 r.

Logo SFL

Przypominamy, że do 9 września 2019 r. Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny” przyjmuje wnioski na stypendia „PRYMUS” i imienne dla uczniów klasy 8-ej szkoły podstawowej i średnich od pierwszej do ostatniej klasy. Dla uczniów ostatniej klasy średniej fundacja oferuje też stypendia „Sokół” The Pucilowski Foundation. Szczegóły można znaleźć na stronie fundacji SFL.

Koordynator Programu
Maria Talarczyk

Nowy Sekretarz Sokółki

Z dniem 1 września 2019 roku Piotr Romanowicz objął stanowisko Sekretarza Sokółki. Nowy Sekretarz pracuje w sokólskim magistracie od 32 lat.

-Dziękuję Pani Burmistrz za zaufanie, a pracowników zapewniam, że będę im służył swoją wiedzą i doświadczeniem – powiedział Piotr Romanowicz.

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska pogratulowała nowemu Sekretarzowi. Do gratulacji przyłączył się Poseł na Sejm RP Mieczysław Kazimierz Baszko. Pracownicy Urzędu Miejskiego przyjęli z radością wiadomość o awansie ich kolegi.

Piotr Romanowicz pracę w Urzędzie Miasta i Gminy w Sokółce rozpoczął 1 sierpnia 1987 roku na stanowisku referenta w Referacie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki. Następnie pełnił funkcję specjalisty w Referacie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Był inspektorem w Wydziale Inżynierii Miejskiej oraz Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. W 2003 roku powierzono mu funkcję inspektora do spraw zamówień publicznych, funduszy przedakcesyjnych i strukturalnych Unii Europejskiej. 1 września 2006 roku został Kierownikiem Wydziału Promocji i Zamówień Publicznych. Od 16 listopada 2015 roku był Kierownikiem Wydziału Pozyskiwania Funduszy Pozabudżetowych.

(UM) Fot.: D. Biziuk

Ogłoszenie o naborze uzupełniającym

Baner EFRR

Gmina Sokółka informuje, że w związku z realizacją projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej i stanu środowiska na terenie Gminy Sokółka poprzez instalację na budynkach mieszkalnych odnawialnych źródeł energii” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, z dniem 4 września 2019 r. ogłasza nabór uzupełniający na zakup i montaż instalacji OZE (instalacji solarnych i instalacji fotowoltaicznych) na budynkach mieszkalnych.

Uczestnik projektu wnosi wkład finansowy w wysokości 35% wartości brutto instalacji.
Nabór uzupełniający dotyczy:
1) następujących instalacji solarnych:
– I pakiet (kolektor słoneczny płaski 2 płyty o pow. 5,68m2, podgrzewacz wody 300l),
– II pakiet (kolektor słoneczny płaski 3 płyty o pow. 7,02m2, podgrzewacz wody 400l).
2) następujących instalacji fotowoltaicznych:
– moc 2 kW (ogniwa PV 8 szt.) – moc 4 kW (ogniwa PV 16 szt.)
– moc 3 kW (ogniwa PV 12 szt.) – moc 5 kW (ogniwa PV 19 szt.)
3) następujących instalacji hybrydowych (instalacji solarnych i fotowoltaicznych):
– I pakiet i 3 kW – II pakiet i 3 kW
– II pakiet i 3 kW – II pakiet i 2 kW

Uczestnikami projektu mogą być mieszkańcy gminy Sokółka. Zakres rzeczowy naboru obejmuje instalacji OZE na budynkach mieszkalnych z wyłączeniem budynków w których prowadzona jest działalność gospodarcza/rolnicza.
Pierwszeństwo udziału w projekcie mają zakwalifikowani uczestnicy projektu (zmiana rodzaju instalacji i mocy). Decyduje kolejność zgłoszeń i potwierdzenie spełnienia warunków technicznych zainstalowania poszczególnych instalacji OZE na zgłoszonym budynku mieszkalnym/gospodarczym/na gruncie. Warunkiem przystąpienia do udziału w projekcie jest złożenie załączonych do ogłoszenia dokumentów.

Zgłoszenia wraz z ankietą/ami należy składać w terminie od dnia 04.09.2019r. do dnia 11.09.2019r. w Urzędzie Miejskim w Sokółce, Plac Kościuszki 1, pokój nr 309, w godz. 8.00-15.30. W dniu 11.09.2019r. zgłoszenia będą przyjmowane do godz. 12.00.
Zgłoszenia i ankiety będą dostępne od dnia 4.09.2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sokółce, Plac Kościuszki 1, pokój nr 309 oraz poniżej do pobrania z naszej strony internetowej.
Dane kontaktowe w sprawie projektu: Urząd Miejski w Sokółce, Plac Kościuszki 1, 16-100 Sokółka, pokój nr 309, tel. (85) 711 09 17.

DO POBRANIA:

Ogłoszenie

Ankieta kolektory słoneczne

Ankieta panele fotowoltaiczne

Karta zgłoszenia OZE

Justyna Fiłonowicz

Witaj szkoło!

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska uczestniczyła w uroczystej inauguracji roku szkolnego 2019/2020, która odbyła się w poniedziałek 2 września w Szkole Podstawowej nr 1 w Sokółce.

-W nowym roku szkolnym życzę Wam samych radości – powiedziała do zebranych na sali gimnastycznej sokólskiej „jedynki” Burmistrz Ewa Kulikowska.

Witaj szkoło!
W trakcie uroczystości odbyło się ślubowanie uczniów klas pierwszych.

W trakcie uroczystości Pani Burmistrz podziękowała dotychczasowemu Dyrektorowi tej placówki oświatowej Zbigniewowi Laszukowi. Burmistrz przekazała na jego ręce pamiątkowy grawerton następującej treści:

„W związku z zakończeniem 27 lat pełnienia funkcji Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sokółce, składam Panu najserdeczniejsze podziękowania a trud i zaangażowanie włożone w doskonałe kierowanie placówką oraz kształtowanie umiejętności i charakterów młodych pokoleń Polaków. Szkoła, którą Pan kierował, może poszczycić się wieloma osiągnięciami, a podejmowane przez Pana działania charakteryzowały się wyjątkowym profesjonalizmem oraz poczuciem odpowiedzialności. Pańskie osiągnięcia jako nauczyciela, wychowawcy i dyrektora są ogromne i stawiają Pana w rzędzie pedagogów zasługujących na wyjątkowe uznanie i szacunek. Życzę panu zdrowia, samych pomyślnych i najpiękniejszych chwil oraz spełnienia wszelkich marzeń”.

Pani Burmistrz pogratulowała następnie dla Adama Bitiuckiego, któremu została powierzona funkcja Dyrektora SP nr 1 w Sokółce. Do podziękowań i gratulacji dołączyła się również Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Wiesława Burnos, a także przedstawiciele Rady Rodziców.

-Rok szkolny 2019/2020 uważam za otwarty – powiedział Dyrektor Adam Bitiucki. Nowy Dyrektor podkreślił, że szkoła to takie miejsce, gdzie ogniskują się oczekiwania uczniów, nauczycieli i rodziców. ZOBACZ WIĘCEJ

Zapisy na V Sokólski Triathlon

Ośrodek Sportu i Rekreacji zachęca do zapisywania się na V Sokólski Triathlon, który odbędzie się już 22 września 2019 r.

Podobnie jak w latach ubiegłych zawody odbędą się na „sprinterskim” dystansie: 400 m pływania, 16 km jazdy rowerem oraz 2,5 km biegu.

Plakat

Zapisy do konkurencji Triathlon prowadzone są elektronicznie na stronie: https://elektronicznezapisy.pl/event/4088/signup.html. W programie zawodów zaplanowano również konkurencje dla dzieci, takie jak: Aquathlon (pływanie + bieg), Duathlon (jazda rowerem + bieg) oraz biegi na dystansach 50, 200 oraz 500 metrów. W konkurencji triathlon prowadzony będzie elektroniczny pomiar czasu!
PROGRAM IMPREZY:
8:30 – 9:15 wydawanie pakietów startowych (biuro zawodów)
9:00 – 9:30 wprowadzanie rowerów do strefy zmian
9:30 start kategorii wiekowej 1-3 oraz 4-7 lat – bieg na 50 m
9:40 start kategorii wiekowej 8-11 lat – bieg na 200 m
9:50 start kategorii wiekowej 12-15 lat – bieg na 500 m
9:45 oficjalne otwarcie Triathlonu (okolice strefy zmian)
9:50 odprawa techniczna (okolice startu)
10:00 start konkurencji Triathlon
10:20 start Aquathlon dzieci w kategoriach 10-15 i 16-18
10:25 start konkurencji Duathlon w kategoriach wiekowych 7-10 lat oraz 10 – 15 lat
12:00 zamknięcie trasy
12:00 – 12:15 ceremonia wręczania nagród.

DO POBRANIA: Regulamin

Paulina Sawicka, OSiR

XX Otwarte Regaty na Jeziorze Wigry

Las masztów

W dniach 26-27 sierpnia 2019 r. nad Jeziorem Wigry – w porcie Bryzgiel – odbyły się XX Otwarte Regaty o Puchar Prezesa Fabryki Mebli „FORTE” S.A.  Załogi (ponad 100 osób) zjechały się z wielu zakątków Polski, w porcie można było zobaczyć „las masztów” – piękny był to widok.

Regaty zostały rozegrane w trzech klasach: Omega Standard (16 jachtów), Mikro (6 jachtów) i Jachty Kabinowe (11 jachtów).

W sobotę siła wiatru od 3, w porywach nawet do 5 w skali Beauforta. Walka była bardzo zacięta do ostatniego wyścigu, miały miejsce dwie wywrotki i kilka stłuczek. Wykorzystując dobre warunki wiatrowe rozegrano 4 wyścigi. Niestety w drugim biegu załoga „Białej Perły” miała awarie co wyeliminowało jacht z dalszych wyścigów. Wieczorem udało się naprawić usterkę. O godzinie 18 odbyły się koncerty szantowe połączone z ogniskiem żeglarskim – śpiew i zabawa do białego rana, choć nie można było zapominać że rano trzeba ruszyć do dalszej walki.

ZOBACZ WIĘCEJ

Mistrzostwa Polski Juniorów w Szachach Szybkich

W Rzeszowie zakończyły się Mistrzostwa Polski Juniorów w Szachach Szybkich. W hali Podpromie ustawiono kilkaset szachownic, na których partie rozgrywało około 1200 młodych zawodników w wieku od 6 do 18 lat.

Setki szachownic i szachistów

W rywalizacji w szachach szybkich, gdzie partie trwają do 45 minut, Sokółkę reprezentowało troje szachistów: Aleksandra Stupak LUKS Orient Sokółka, Stefan Maliszewski i Mateusz Toczyłowski Akademia Sportów Umysłowych Sokółka. W dwudniowych zmaganiach rozegrano 11 pojedynków. Szachiści z Sokółki uzyskali: Aleksandra Stupak (lat 9) 5,5 pkt., Stefan Maliszewski (lat 11) 5,5 pkt., Mateusz Toczyłowski (lat 6) 4,5 pkt. W mistrzostwach wzięli udział najlepsi szachiści z kraju, rywalizacja stała na wysokim poziomie. Pomimo upału i innych utrudnień (brak ciszy podczas pojedynków) młodzi szachiści dzielnie walczyli, wyniki uzyskane przez szachistów nie w pełni odzwierciedlają aktualną formę. ZOBACZ WIĘCEJ

Zaproszenie do udziału w Narodowym Czytaniu

Plakat

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska oraz Biblioteka Publiczna w Sokółce serdecznie zapraszają do udziału w Narodowym Czytaniu, które odbędzie się 6 września 2019 r. o godz. 14.00 w czytelni biblioteki.

Biblioteka już po raz ósmy będzie uczestniczyć w ogólnopolskiej akcji propagującej znajomość wybitnych dzieł literatury narodowej, która odbywa się pod patronatem honorowym pary prezydenckiej.
Gościem specjalnym tegorocznego Narodowego Czytania będzie Fundacja Języka Polskiego, która tego dnia (czyli w piątek o godz. 10:00) przeprowadzi warsztaty dla młodzieży.
Na ósme wspólne czytanie para prezydencka wybrała osiem lektur: 1. Dobra pani – Eliza Orzeszkowa, 2. Dym – Maria Konopnicka, 3. Katarynka – Bolesław Prus, 4. Mój ojciec wstępuje do strażaków (ze zbioru: Sanatorium pod Klepsydrą) – Bruno Schulz, 5. Orka – Władysław Stanisław Reymont, 6. Rozdzióbią nas kruki, wrony… – Stefan Żeromski, 7. Sachem – Henryk Sienkiewicz, 8. Sawa (z cyklu: Pamiątki Soplicy) – Henryk Rzewuski.

Serdecznie zachęcamy do przyniesienia własnych egzemplarzy nowel w celu uzyskania pamiątkowej pieczęci oraz aktywnego uczestniczenia w akcji.

Działanie zostało dofinansowane z programu Działaj Lokalnie, współfinansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności realizowany przez Fundację SFL i Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

(KB)

Nowy cennik OSiR

Wrzesień przynosi NOWE na obiektach OSiR Sokółka. Wraz ze wznowieniem funkcjonowania Krytej Pływalni w życie wchodzi nowy cennik oraz ulepszona oferta urodzin.

NOWY CENNIK NA KRYTEJ PŁYWALNI

Pierwszą istotną zmianą jest wzrost ceny biletów na pływalnię. W każdym przedziale czasowym wejście na basen będzie kosztowało 1 zł więcej niż dotychczas. Równocześnie wzrost ceny dotknie bilety rodzinne, karty imienne oraz zorganizowane zajęcia rekreacyjne z instruktorem takie jak nauka i doskonalenie pływania czy aerobik wodny. I tak przykładowo klient, który wcześniej płacił za karnet nauki pływania dla dzieci 100 zł przy obowiązującym od września 2019 nowym cenniku zapłaci już 200 zł. Z kolei aerobik wodny uszczupli naszą kieszeń o 170 zł (karnet 10 godz.).

OPŁATA ZA KORZYSTANIE Z SAUN

Kolejną istotną zmianą dla klientów pływalni jest wprowadzenie opłaty za korzystanie ze strefy saun. Za każdorazowe przekroczenie bramki saun będzie pobierana dodatkowa opłata w wysokości 1 zł. Jednak nie obciąży to dodatkowo posiadaczy kart imiennych, którzy wraz z nabyciem tej karty mają nieograniczony limit wejść na pływalnię i strefę saun. Zaznaczamy przy tym jeszcze raz, że ceny kart imiennych również poszły w górę.

ZOBACZ WIĘCEJ

Zaproszenie na Podlaski Dzień Kukurydzy w Szepietowie

Plakat

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie wraz z Polskim Związkiem Producentów Kukurydzy w Poznaniu po raz osiemnasty organizuje Podlaski Dzień Kukurydzy, który odbędzie się 8 września 2019 roku.

Podczas tegorocznej imprezy, uczestnicy będą mogli zapoznać się z wieloma odmianami kukurydzy z różnych firm nasiennych. Dostępne będą również wykłady na tematy związane z uprawą tej rośliny.

Na wszystkich uczestników Podlaskiego Dnia Kukurydzy czeka wiele atrakcji. Będzie można spróbować dań z użyciem kukurydzy biorąc udział w degustacji potraw z ta rośliną. Najbardziej widowiskowymi będą pokazy pracy maszyn przy cięciu kukurydzy na kiszonkę.

Jak co roku podczas trwania Podlaskiego Dnia Kukurydzy zostaną przedstawione rozstrzygnięcia konkursu przeprowadzonego przez KRUS Białystok „Bezpieczna obsługa zwierząt gospodarskich”.

Zapraszamy wszystkich na 8 września do Szepietowa, naprawdę warto. ZOBACZ WIĘCEJ

Skip to content