Wycieczki na Politechnikę Białostocką

Baner z logówkami EFS

W dniach 23-24 maja 2019 r. odbyły się wycieczki na Politechnikę Białostocką, których uczestnikami byli uczniowie z siedmiu szkół podstawowych z terenu gminy Sokółka, uczęszczający na zajęcia dodatkowe pt. „Roboclub – zajęcia dodatkowe rozwijające kompetencje naukowo-matematyczno-techniczne” w ramach projektu „Nowa jakość edukacji w szkołach podstawowych i gimnazjalnych na terenie gminy Sokółka”.

Uczniowie zobaczyli jak działa linia produkcyjna

Pobyt na Wydziale Mechanicznym rozpoczął się od zajęć „Zrobotyzowana linia produkcyjna – co to jest i jak to działa?” Celem pokazu było ukazanie charakteru pracy niektórych zakładów przemysłowych, w których odbywa się proces technologiczny produkcji produktów sypkich i ciekłych. Uczniowie mogli zobaczyć zaawansowanie technologiczne obecnych zakładów produkcyjnych, a tym samym możliwości rozwoju firmy poprzez zastosowanie zrobotyzowanej linii technologicznej. Uruchomiona linia ukazała cały proces od chwili napełnienia butelek poprzez ich paletyzowanie a kończąc na ich magazynowaniu lub dystrybucji.

Kolejne zajęcia „Oszczędzajmy wodę wykrywając wycieki w sieciach wodociągowych” odbyły się w laboratorium diagnostyki maszyn, w którym prowadzone są badania nad rozwojem metod wykrywania wycieków z  instalacji ciśnieniowych, typu rurociągi przesyłowe i sieci wodociągowe. W laboratorium uczniowie obejrzeli największe na Politechnice Białostockiej stanowiska badawcze: z modelowym rurociągiem  i z modelową siecią wodociągową, na podstawie których omówione zostały zasady prowadzenia eksperymentalnych badań naukowych.

W ramach warsztatów „Automatyzacja – jak projektować, by się później nie napracować”, uczniowie nauczyli się budować układ do sterowania ręcznego jednym siłownikiem. Następnie  poznali  inne elementy i urządzenia pneumatyczne, które pozwalają na pełną  automatyzację pracy całego układu.

Dodatkowo uczestnicy wycieczki mieli możliwość obejrzeć bolidy, zaprojektowane i zbudowanie przez studentów Politechniki oraz poznać gry i zabawy matematyczne.

Ostatnim punktem wycieczki był wykład „Teoria Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań (TRIZ) – wprowadzenie do kursu myślenia innowacyjnego” (na Wydziale Informatyki).

Zajęcia na Politechnice Białostockiej odbyły się w ramach XVII Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki.

Wycieczka odbyła się w ramach projektu „Nowa jakość edukacji w szkołach podstawowych i gimnazjalnych na terenie gminy Sokółka” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

(JF)


Zobacz również

Skip to content