Matematyka i technika pod lupą w Przedszkolu nr 2

Baner z logówkami EFS

Od 1 września 2018 roku Przedszkole nr 2 w Sokółce realizuje projekt pn. „Matematyka i technika pod lupą w Przedszkolu nr 2 w Sokółce”.

Jest to możliwe dzięki pozyskanym przez Gminę Sokółka środkom z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa IX Rozwój Lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Wartość projektu wynosi 95 452,00 zł, dofinansowanie – 90 697,00 zł.

Zdjęcie grupowe

W projekcie bierze udział 96 dzieci, 4,5 i 6-letnich. Nauczyciele prowadzą zajęcia w swoich grupach. Zajęcia dodatkowe w Przedszkolu nr 2 w Sokółce „Odkrywcy i konstruktorzy”, które mają za zadanie rozwijać kompetencje i zainteresowania naukowo-techniczne i informatyczne odbywają się w 4 grupach dla wszystkich dzieci. Ich celem jest nabywanie umiejętności konstrukcyjnych i manipulacyjnych z wykorzystaniem różnego rodzaju klocków, przedmiotów codziennego użytku, a także rozwijanie umiejętności pracy zespołowej przez wspólne tworzenie prac wielkoformatowych i budowanie robotów oraz ich programowanie.

Kolejne zajęcia to „Matematyka pod lupą”, również prowadzone są w 4 grupach i bierze w nich udział 96 dzieci. Zajęcia te rozwijają kompetencje matematyczne, naukowo-techniczne oraz informatyczne, a także właściwe umiejętności niezbędne na rynku pracy, pozwalają ćwiczyć skupienie uwagi na szeregach powtarzających się przedmiotów, kontynuowanie rytmu. Na zajęciach wykorzystujemy liczmany, liczydła, plansze dydaktyczne, gry edukacyjne w celu opanowania prostych działań matematycznych podczas pracy w grupie. Ostatnim zajęciami są zajęcia wyrównujące dysproporcje edukacji „Mam swój czas”. Są to zajęcia dla 24 dzieci, które nie opanowały badanych umiejętności matematycznych, przyrodniczych i grafomotorycznych. Dzieci te wymagają większej uwagi, motywacji, a wykonane zadania wymagają od nich większego wysiłku i zajmują znacznie więcej czasu najczęściej ze względu na problemy w sferze grafomotorycznej i poznawczej. Dzięki uczestniczeniu w tych zajęciach, dzieci rozwijają kompetencje matematyczne, naukowo-techniczne oraz informatyczne.

Zajęcia odbywają się w każdym tygodniu, w sumie zostanie przeprowadzonych po 40 godzin każdego z zajęć w poszczególnych grupach. Nauczyciele zdobywają nowe umiejętności i podnoszą swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach. Do tej pory wzięli udział w 3 szkoleniach: „Zastosowanie Darów w dziecięcej matematyce”, 2 godzinne szkolenie, którego celem było poznanie podstaw programowania i praca z Ozobotami, malutkim robotami, które wykonują zadania zaprogramowane przez dzieci za pomocą kolorowych kodów, „Eksperymentowanie- nauczyciel wychowania przedszkolnego jako refleksyjny praktyk”. Baza przedszkola została wzbogacona o 4 zestawy klocków Darów Froebla, 24 Ozoboty, 3 tablice interaktywne, wizualizery, liczne pomoce dydaktyczne, klocki.

Projekt potrwa do 31 lipca 2019 r.

Ewa Puszko


Zobacz również

Skip to content