Ta konferencja poświęcona była neurorehabilitacji

Konferencja „Dziecko z dysfunkcją układu nerwowego – neurorehabilitacja” zorganizowana we współpracy Burmistrz Sokółki Pani Ewy Kulikowskiej ze Szkołą Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Sokółce, 20 marca 2019 r. była piątą konferencją poświęconą potrzebie jak najwcześniejszej diagnozy dzieci z różnego rodzaju zaburzeniami.

Konferencja 2019

Można zatem uznać, że obchodzono mały jubileusz. Przypomnijmy krótko tematy poprzednich konferencji. Wszystko zaczęło się w październiku 2015 r. tematem „W świeci zmysłów”. Prelegenci mówili wówczas o znaczeniu integracji sensorycznej w różnych deficytach rozwojowych oraz o potrzebie współpracy rodzic – terapeuta. Jest to także początek bardzo ważnej współpracy z NZOZ AXON -em.

1 kwietnia 2016 r. w ramach obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu uczestnicy konferencji skierowali swą uwagę głównie na potrzebę jak najszybszego objęcia dzieci, u których pojawiły się symptomy autyzmu, wczesnym wspomaganiem oraz mówiliśmy o zaburzeniach somatycznych w autyzmie.

W kolejnym, 2017 roku gośczono specjalistów, którzy podzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem w prowadzeniu terapii dzieci autystycznych. Tematem konferencji było „Wspieranie rozwoju dziecka – autyzm w podejściu niedyrektywnym”.

W 2018 roku na konferencji „W poszukiwaniu przyczyn i dróg wyjścia z trudności w uczeniu się i funkcjonowaniu w życiu codziennym” prelegenci skupili się głównie na wspomaganiu rozwoju mowy oraz na różnicach między słuchaniem a słyszeniem. W tym też roku zaczęła się współpraca organizatorów konferencji z Podlaskim Centrum Słuchu i Mowy SŁUCHMED, dzięki której można było rozszerzyć diagnozę naszych uczniów.

20 marca 2019 r. tematem konferencji było „Dziecko z dysfunkcją układu nerwowego – neurorehabilitacja”. Zaproszeni prelegenci wprowadzili uczestników konferencji w następujące tematy:

  • „Padaczka w przebiegu chorób neurologicznych u dzieci – diagnostyka oraz rehabilitacja „- prof. dr habilitowany Wojciech Kułak
  • „Zaburzenia rozwojowe u dzieci ryzyka okołoporodowego oraz ich wpływ na naukę i zachowanie w wieku wczesnoszkolnym” – dr n.o zdrowiu Grażyna Dytrych
  • Uwarunkowania genetyczne zaburzeń neurorozwojowych – dr Anna Jakubiuk – Tomaszuk
  • „Komunikacja alternatywna i wspomagająca – czy pomaga w rozwoju mowy?” – mgr Anna Gawryluk, oligofrenopedagog, neurologopeda
  • „Neurorehabilitacja w logopedii” – mgr Anna Jaźwińska – Chren, neurologopeda
  • Na konferencji byli także obecni przedstawiciele ośrodków, w których jest prowadzona rehabilitacja dzieci z zaburzeniami neurologicznymi. Pani Iwona Popławska – Artemiuk , kierownik Podlaskiego Centrum Słuchu i Mowy SŁUCHMED przedstawiła ofertę usług ośrodka a pani mgr Aneta Kaczyńska omówiła zastosowanie systemów FM w rehabilitacji dzieci z APD.
  • „ Nowe technologie w neurorehabilitacji – neuroforma” omówił pan Paweł Gąbka, przedstawiciel firmy MEDEN INMED.
  • O „Stymulacji Polimodalnej Percepcji Sensorycznej metodą Skarżyńskiego jako innowacyjnym i wielozmysłowym podejściu do terapii CAPD” – mówił pan mgr Bartłomiej Szylz, dyrektor zarządzający firmy Medincus

Na konferencji po raz pierwszy został zaprezentowany robot NAO służący do pracy z dziećmi autystycznymi. Robot NAO został sprowadzony z Francji. Do tej pory był wykorzystywany w ośrodkach akademickich. Sokólska szkoła, jako pierwsza w Polsce , wykorzysta go do rewalidacji dzieci autystycznych.

M. Andrzejewska


Zobacz również

Skip to content