Spotkanie w sprawie Kół Gospodyń Wiejskich

Poseł Mieczysław Kazimierz Baszko był inicjatorem spotkania, które odbyło się w poniedziałek 17 grudnia 2018 roku w Urzędzie Miejskim w Sokółce. Poświęcone ono było kwestiom związanym z zakładaniem Kół Gospodyń Wiejskich.

Spotkanie zorganizowało Biuro Obsługi Pełnomocnika Rządu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Spotkanie

Biuro reprezentowały Maria Kordowska i Katarzyna Tomalkiewicz. To właśnie one przedstawiły zebranym zagadnienia związane z działalnością Kół Gospodyń Wiejskich. Do zainteresowania tematem zachęcała Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska. Obecni na sali dowiedzieli się, że rejestracji nowych KGW należy dokonać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Żeby założyć taką organizację trzeba zebrać grupę liczącą min. 10 pełnoletnich mieszkańców wsi. Każde Koło może otrzymać dofinansowanie w wysokości od 3 do 5 tysięcy złotych.

(UM) Fot.: D. Biziuk

Skip to content