Instruktorskie spotkanie opłatkowe

15 grudnia 2018 roku o godzinie 15.00 w Zajeździe Bakunówka odbyło się „Instruktorskie spotkanie opłatkowe” zorganizowane przez Komendę Hufca ZHP w Sokółce oraz Krąg Instruktorski. Spotkania opłatkowe co roku gromadzą instruktorów w jednym miejscu i przy jednym stole i są okazją do integracji w duchu tradycji narodowych związanych z obchodami Świąt Bożego Narodzenia.

W tegorocznym spotkaniu uczestniczyli instruktorzy z Sokółki, Dąbrowy Białostockiej, Sidry, Kuźnicy i Nowego Dworu.

Zdjęcie grupowe

Na spotkanie przybyli również przyjaciele hufca a wśród nich: Pan Mieczysław Kazimierz Baszko poseł na Sejm RP, dh. hm. Krzysztof Jakubowski Komendant Chorągwi Białostockiej ZHP, dh. hm. Hanna Horodeńska członek Rady Chorągwi Białostockiej ZHP, dh. hm. Andrzej Bajkowski instruktor Chorągwi Białostockiej ZHP oraz księża z Parafii pw. Św. Antoniego w Sokółce: proboszcz ks. Stanisław Gniedziejko i ks. Piotr Radkiewicz oraz kapelan hufca ks. pwd. Jarosław Grygiewicz proboszcz Parafii Prawosławnej Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Kuźnicy i ks. Paweł Wysocki kapelan środowisk harcerskich w Kuźnicy.

Spotkanie miało miły, rodzinny charakter. Po odczytaniu fragmentu z Pisma Świętego, zebrani przełamali się opłatkiem, życząc sobie radosnych świąt, wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym 2019 Roku. Aby ten świąteczny czas umocnił i dał siłę do dalszego działania i służby. Następnie wszyscy zasiedli przy wigilijnym stole, na którym nie zabrakło tradycyjnych potraw wigilijnych a wspólne kolędowanie wprawiło wszystkich w iście zimowy, świąteczny nastrój.

Komenda Hufca ZHP w Sokółce oraz Krąg Instruktorski składają serdeczne podziękowania Urzędowi Miejskiemu w Sokółce za wsparcie przy organizacji wydarzenia oraz kierownictwu i pracownikom Zajazdu Bakunówka za pomoc w organizacji spotkania i przygotowanie potraw wigilijnych.

Sporz. phm. Wojciech Dzienisowicz
Z-ca Komendanta Hufca ZHP Sokółka
Szef Zespołu ds. Promocji i Informacji Hufca ZHP Sokółka

Skip to content