Szachiści zagrają dla Polonii

Baner

16 grudnia 2018 r. odbędzie się VI Mikołajkowy Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Sokółki, zorganizowany w ramach akcji „Szachiści grają dla Polonii 2019”.

Zgłosiło się już ponad 100 zawodników z Polski i Białorusi (Grodno, Brześć – łącznie około 40 zawodników). Zmagania rozpoczną się w niedzielę o godzinie 10.00 w hali sportowej SP1 w Sokółce (budynek 2). Każdy miłośnik szachów może wziąć udział w turnieju. Najlepsi zawodnicy otrzymają puchary, medale oraz nagrody finansowe (gr A) i rzeczowe gr B C D.

Wszyscy uczestnicy otrzymają medale i  dyplomy za udział, pamiątkowy długopis, oraz słodki „Mikołajowy” upominek. Przewidziano również słodki poczęstunek dzięki Piekarni PSS Jaskółka, oraz pyszny bigos z Serce Polski Dom Rodzinny Jerzy Lis. Najlepsi awansują (po jednym chłopcu i jednej dziewczynce z grup B i C) , do Turnieju Finałowego w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej w 2019, akcji Polskiego Związku Szachowego „Szachiści grają dla Polonii”

Organizatorem turnieju jest LUKS Orient Sokółka. Honorowym patronatem turniej objęła Burmistrz Sokółki pani Ewa Kulikowska, a patronatem Dyrektor OSiR w Sokółce Piotr Rygasiewicz.

Regulamin turnieju:

CEL ZAWODÓW:

Popularyzacja szachów w środowisku lokalnym.

Pozyskanie środków finansowych na rzecz zaproszenia dzieci Polaków z zagranicy na obóz szachowy „Wakacje z szachami 2019”.

Popularyzacja idei budowania relacji Polonii zagranicznej z Polską.

Promocja szachów w społeczności Sokółki oraz środowiskach polonijnych.

Budowa relacji środowiska szachowego z władzami samorządowymi Sokółki.

PATRONAT HONOROWY:

Burmistrz Miasta i Gminy Sokółka – Ewa Kulikowska

PATRONAT: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokółce

III. ORGANIZATORZY:

LUKS „Orient” Sokółka, email: kontakt@luksorient.pl, tel. 603 589 493

Sędzia główny: Tomasz Kozłowski, email: mats.szkolenia@gmail.com, tel: 791 045 745

TERMIN I MIEJSCE:

16 grudzień 2018 r. (niedziela) godz.10.00,

Hala Sportowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Sokółce (budynek 2), ul. Mickiewicza 2a

WARUNKI UCZESTNICTWA

Grupa A – open

Grupa B – dzieci ur. 2006, 2007, 2008 oraz osoby dorosłe z rankingiem do 1400

Grupa C – dzieci ur. w 2009, 2010

Grupa D – dzieci ur. w 2011r. i młodsze

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia przyjmuje sędzia główny (do czwartku 13.12.2018 – wpisowe 30 zł, po tym terminie wpisowe wynosi 60 zł):

email: mats.szkolenia@gmail.com

Serwisy turniejowe http://www.chessarbiter.com/turnieje

VII. SYSTEM GRY

System szwajcarski na dystansie Grupa A, B, C, D 7 rund

VIII. TEMPO GRY:

Gr. A, B, C, D- po 10 minut na całą partię dla zawodnika i dodatkowo po 5 sekund na każdy ruch od początku partii

PROGRAM ZAWODÓW

9.00 – potwierdzenie udziału

Początek gry we wszystkich grupach o godzinie 10.00

PUNKTACJA DODATKOWA

Średni Bucholz

Pełny Bucholz

Progresja

WPISOWE

Grupy A, B, C, D – 30 zł od zawodnika, płatne na sali gry.

Zawodnicy z tytułami GM, IM, WGM, WIM zwolnieni z wpisowego

XII. NAGRODY

Grupa A

I-III: puchary Burmistrza Sokółki, medale, dyplomy, oraz nagrody pieniężne: I m-sce 500 zł, (nagrody otrzymuje 20% uczestników), wysokość dalszych nagród zostanie podana po 3 rundzie. Dyplom oraz słodki upominek dla każdego.

Nagrody pieniężne w rocznikach 2000 i młodsi:

I miejsce – 150 zł

II miejsce – 100 zł

III miejsce – 80 zł

Nagroda specjalna 100 zł – I miejsce w grupie kobiet/dziewcząt

Zawodnik może otrzymać jedną nagrodę pieniężną.

Grupa B

I-III puchary Burmistrza Sokółki, medale. Nagrody rzeczowe – miejsca I-VI. Dyplom, medal oraz słodki upominek dla każdego.

Nagrodą honorową jest udział w Turnieju Finałowym w Parlamencie RP w 2018 roku dla 2 zawodników (1 dziewczyna i 1 chłopak) ur. 2006 i młodsi.

Grupa C

I-III puchary Burmistrza Sokółki, medale. I-VI otrzymują nagrody rzeczowe. Dyplom, medal oraz słodki upominek dla każdego.

Nagrodą honorową jest udział w Turnieju Finałowym w Parlamencie RP w 2018 roku dla 2 zawodników (1 dziewczyna i 1 chłopak) ur. 2009, 2010

Grupa D

I-III puchary Burmistrza Sokółki, medale. I-VI otrzymują nagrody rzeczowe. Dyplom, medal oraz słodki upominek dla każdego.

XIII. USTALENIA KOŃCOWE

W zawodach obowiązują aktualne przepisy FIDE i Kodeksu Szachowego PZSzach.

Zawodnik, który pojawi się przy szachownicy (stoliku) z opóźnieniem większym niż 5 minut w stosunku do regulaminowego czasu rozpoczęcia rundy, przegrywa partię.

Opiekę wychowawczą podczas zawodów sprawują rodzice/opiekunowie osób niepełnoletnich.

Zawodnicy pełnoletni oraz rodzice/opiekunowie osób niepełnoletnich zgłaszając udział w zawodach automatycznie wyrażają zgodę na publikację wizerunku.

Prawo interpretacji postanowień niniejszego komunikatu należy do organizatora i sędziego głównego zawodów (w zakresie przepisów gry).

Wszelkie sprawy nieujęte w powyższym komunikacie rozstrzyga organizator.

Decyzje sędziego głównego w trakcie zawodów są ostateczne.

Wojciech Zajkowski

Skip to content