Pół wieku Szkoły Podstawowej nr 3

Zdjęcie grupowe

29 września 2018 roku Szkoła Podstawowa nr 3 świętowała 50-lecie swego istnienia. Po nabożeństwie w sokólskiej cerkwi i mszy świętej w kościele pw. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa uczestnicy uroczystości zebrali się w sali gimnastycznej szkoły.

Mottem przewodnim jubileuszu były słowa Christiana Schultza: „Rocznice są wzniesieniami w krajobrazie naszego życia. Kierują one nasz wzrok w stronę przebytej drogi”.

Blasku i splendoru temu niecodziennemu wydarzeniu dodali licznie przybyli dostojni goście. Byli to: Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Pan Mieczysław Kazimierz Baszko; Starszy wizytator Wydziału Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Kształcenia Specjalnego Pani Bożena Dzitkowska; Burmistrz Sokółki Pani Ewa Kulikowska wraz z Zastępcą Burmistrza Panem Adamem Kowalczukiem; Przewodniczący Rady Powiatu Sokólskiego Pan Franciszek Budrowski; Członek Zarządu Starostwa Powiatowego w Sokółce Pan Krzysztof Szczebiot; Prezes LDG „Szlak Tatarski” Pan Piotr Karol Bujwicki;
Radni Rady Miejskiej w Sokółce: Pan Karol Puszko, Pani Helena Czaplejewicz, Pani Helena Kozłowska;
Proboszcz Parafii NC i KCh w Sokółce Ks. Bogusław Urban, Prałat Ks. Józef Kuczyński; Kierownik Referatu Oświaty Urzędu Miejskiego Pani Anna Sidor – Żemajduk; Podinspektor Referatu Oświaty Urzędu Miejskiego Pani Urszula Marchiel; Dyrektorzy szkół i przedszkoli podległych organowi prowadzącemu: Dyrektor SP1 w Sokółce Pan Zbigniew Wiesław Laszuk, Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Sokółce Pai Maria Lilla Andrzejewska, Dyrektor SP w Starej Kamionce Pani Joanna Gejdel, Dyrektor SP w Starej Rozedrance Pani Krystyna Sosna, Dyrektor SP w Boguszach Pani Bożena Tolko, Dyrektor SP w Geniuszach Pani Katarzyna Ewa Szafran, Dyrektor Przedszkola nr 3 Pani Janina Olechno, Dyrektor Przedszkola nr 5 Pani Lucyna Jolanta Szymańska; Dyrektorzy Szkół ponadgimnazjalnych z Sokółki: Dyrektor ZSZ w Sokółce Pan Grzegorz Zalewski, Dyrektor ZSR w Sokółce Pani Anna Dorota Cilulko; Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sokółce Pani Elżbieta Szomko; Dyrektor Biblioteki Publicznej w Sokółce Pani Joanna Bienasz; Prezes Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Ziemi Sokólskiej „Barka” Pani Krystyna Stefanowicz; Przedstawiciel Komendanta Placówki Straży Granicznej w Kuźnicy kpt. SG Zbigniew Zubrzycki; Dyrektor Sokólskiego Ośrodka Kultury Pan Zbigniew Dębko; Prezes Oddziału Rejonowego PCK w Sokółce Pan Jerzy Kazimierowicz; Prezes Fundacji Sokólski Fundusz Lokalny Pani Maria Talarczyk; Przewodniczący Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej Bohoniki Pan Maciej Szczęsnowicz; Komendant Hufca ZHP w Sokółce Phm. Edyta Wilkiel; Skarbnik Hufca ZHP w Sokółce Hm. Wojciech Pietraszewski; fotograf Pan Daniel Ejsmont.

Spotkanie rozpoczęła Pani Dyrektor Anna Andrzejewska, która przypomniała historię placówki i najważniejsze wydarzenia związane z funkcjonowaniem „Trójki” na przestrzeni minionego półwiecza. Ta część wystąpienia szczególnie zainteresowała obecnych na sali emerytowanych nauczycieli i pracowników obsługi, którzy w okresie swojej aktywności zawodowej współtworzyli historię placówki. To następujące osoby: Pani Janina Jancewicz, Pan Kazimierz Taudul, Pani Teresa Rygasiewicz, Pani Helena Tryzna , Pani Krystyna Czołpińska, Pani Maria Krawiel, Pan Stanisław Mitrosz, Pani Lucyna Dowgiert, Pani Krystyna Andrzejewska, Pani Teresa Bielawska, Pani Krystyna Biernacka, Pani Irena Normantowicz.

Ze Szkołą Podstawową nr 3 związanych było w ciągu 50 lat wielu nauczycieli. Zaszczycili nas swoją obecnością: Pani Małgorzata Bułatewicz, Pani Jadwiga Ciruk, ks. Mateusz Dobrzyński, Pani Anna Dziedziul, Pani Leokadia Jarosz, Pani Ludmiła Klimuk, Pani Krystyna Kozłowska, Pani Walentyna Maciejewska, Pani Ewa Mituła, Pani Apolonia Mozolewska, Pan Stanisław Sawoń, Pani Agnieszka Wiktorowicz.

Głos zabierali goście, mówiąc o szkole i na poważnie, i z humorem, zgodnie podkreślając, że to miejsce przyjazne uczniom i lokalnemu środowisku. Nauczyciele, zarówno czynni, jak i emerytowani oraz pracownicy administracji iobsługi, otrzymali z rąk Pani Burmistrz pamiątkowe dyplomy oraz kwiaty. Miłym akcentem była część artystyczna, przygotowana przez Panie Ewę Dębko i Katarzynę Daszutę. Młodzież pokazała swoje talenty: Julka Dębko zagrała na skrzypcach, a Karolina Zalewska na klarnecie. Iga Krawiel wzruszyła wszystkich wspaniałą interpretacją piosenki ludowej „Zachodźże, słoneczko”, a szkolny chór wspaniale wykonał okolicznościowe piosenki. Wszyscy doskonale bawili się oglądając kabaretowy skecz Romeo i Julia w brawurowym wykonaniu młodych artystów z kl. VIIIa. Dziewczynki z grupy tanecznej „Rytm” przedstawiły układ choreograficzny „Sofija”, przygotowany pod okiem Pani Barbary Chancewicz i Pani Doroty Kamińskiej, zaś grupa gimnastyczno – taneczna „Craze frog”, kierowana przez Panią Elżbietę Król zaprezentowała się w układzie do utworu „Stoune way – Tonga” . Aby 50-lecie Szkoły Podstawowej nr 3 na długo pozostało w pamięci zabranych gości, wszyscy otrzymali pamiątkowe upominki. Nie zabrakło też urodzinowego tortu oraz wspomnień snutych już po części oficjalnej na spotkaniu przy kawie. Uroczystość prowadziła Pani Dorota Zalewska, scenografię przygotowała Pani Jolanta Paruk wraz z nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej, świetlicy i biblioteki. Szczególne podziękowania organizatorzy jubileuszu kierują w stronę sponsorów, bo to dzięki ich życzliwości i finansowemu wsparciu jubileusz zyskał tak wspaniałą oprawę. Są to:

Renata Sawicka Wypieki Domowe
Mariusz Woronowicz KAWETA Naprawa Aut Powypadkowych
Jerzy Miejłuk Sprzedaż Maszyn Rolniczych ROLNIK
Bank Spółdzielczy w Sokółce
Marcin Dylewski Biuro – Serwis
Euro Bank S.A.
Joanna Moroz Apteka Arnika
MPO Sokółka
Adam Kozłowski Servire
Michalina Daszuta
Jolanta i Krzysztof Matczak PUB Blues & Rock U Matczaka
Eugeniusz Mieczkowski Zakład Wyrobów Gumowych Genes
Elżbieta Zabłocka właściciel placówki partnerskiej Alior Bank
Celina Paszko
Bank PKO SA w Sokółce
ks. Prałat Józef Kuczyński
Jacek Kucharewicz Metal -Fach Sp. z o.o.
Kwiaciarnia Venus
Izabela Parchanowicz Inspiracja
Włodzimierz Grochulski Neptun
Józef Bałakier MPJ Transport
Urszula Załęska PPHU Uzimex
Alicja Kamińska ANDI Wypożyczalnia Elektronarzędzi
Agromech Sp. z o.o.
Agnieszka Radziszewska NOVA Wyposażenie Gastronomii
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Szlak Tatarski”
Mateusz Hołubowski Kwiaciarnia Kokardka
Alfred Głuszyński Ubojnia Drobiu Eko-Gril
Marzanna Adamowicz Księgarnia A kuku
Zbigniew Ganzke Jaskółka Sp. z o.o.
Daniel Ejsmont Foto Fuji Usługi Fotograficzne
Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
Kwiaciarnia Sonia Kwiaty
Zbigniew Dębko Sokólski Ośrodek Kultury
Kwiaciarnia Azalia
Stowarzyszenie Historyczne im. Bohaterów Ziemi Sokólskiej

Uroczystość Honorowym Patronatem objęła Burmistrz Sokółki Pani Ewa Kulikowska
Patronat Medialny
isokolka .eu
sokolka.pl
sokolka.naszemiasto.pl
Nowiny Sokólskie

Szkoła Podstawowa nr 3 w Sokółce
Fot.: D. Ejsmont

Skip to content