Stawiamy na czyste powietrze i odnawialną energię

Baner z logówkami

24 lipca 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego odbyło się uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie projektów w ramach działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii objętego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 204-2020.

Z podpisanymi umowami

W imieniu Gminy Sokółka umowę o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej i stanu środowiska na terenie gminy Sokółka poprzez instalację na budynkach mieszkalnych odnawialnych źródeł energii” podpisała Pani Ewa Kulikowska – Burmistrz Sokółki. Ze strony Województwa Podlaskiego umowę podpisał Pan Maciej Żywno, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego oraz Pan Stefan Krajewski – Członek Zarządu Województwa Podlaskiego.

Wartość projektu realizowanego przez Gminę wynosi 1 725 756,83 PLN, z tego kwota dofinansowania – 1 013 490,87 PLN.

Zakres projektu:

  • liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej i/lub elektrycznej z OZE: 86 szt.
  • liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE: 36 szt.
  • liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE: 50 szt.
  • liczba instalacji na obszarach wiejskich: 20 szt.
  • liczba instalacji hybrydowych: 19 szt.
  • liczba budynków objętych instalacją OZE: 67 szt.

Efekty ekologiczne:

  • zmniejszenie produkcji energii elektrycznej: 154,71 MWhe/rok
  • zmniejszenie produkcji energii cieplnej: 78,33 MWht/rok
  • redukcja CO2: 53,29 Mg CO2/rok.

(JF) Fot. D. Żukiewicz

Skip to content