IX Zuchowy Wielobój Sprawnościowy

19 maja 2018 r. w Szkole Podstawowej Nr 3 na Osiedlu Zielonym odbył się IX Zuchowy Wielobój Sprawnościowy. Celem turnieju było podniesienie sprawności fizycznej zuchów, popularyzacja gier i zabaw wśród dzieci oraz integracja gromad zuchowych.

Zdjęcie grupowe

Gromady rywalizowały ze sobą w dwunastu konkurencjach. Wyniki:
I miejsce – 17 Gromada Zuchowa „Krasnoludkowy Ród” z Korycina;
II miejsce – 24 Gromada Zuchowa z Sokółki;
III miejsce – 1 Gromada Zuchowa „Waleczne Misie” z Sokółki;
IV miejsce – 32 Gromada Zuchowa „Wilczki” z Sokółki.
Serdecznie gratulujemy!!!

Komenda Hufca ZHP w Sokółce składa serdeczne podziękowania Pani Burmistrz Ewie Kulikowskiej za ufundowanie drobnych upominków. Serdeczne podziękowania za wsparcie w ufundowaniu nagród Komenda składa również sponsorom:
– Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sokółce,
– Gospodarstwu Ogrodniczemu Wilczewscy z Białous,
– Bankowi Spółdzielczemu w Sokółce,
– firmie Biuro Serwis w Sokółce,
– firmie Naprawa Aut Powypadkowych Mariusz Woronowicz.

Komenda Hufca ZHP w Sokółce dziękuje Dyrekcji Szkoły Podstawowej Nr 3 w Sokółce za umożliwienie organizacji wieloboju w placówce a także nauczycielom wychowania fizycznego Panu Andrzejowi Ignatowicz i Panu Radosławowi Kacunel za współpracę i pomoc w przygotowaniu konkurencji sportowych oraz harcerzom z 32 SDH „Rudy”.

phm. Edyta Wilkiel
Komendant Hufca ZHP Sokółka

Skip to content