Gminni mistrzowie poprawnej polszczyzny wyłonieni!

Laureaci 2018

VII edycja Międzyszkolnego Konkursu o tytuł „Mistrza Poprawnej Polszczyzny” zorganizowanego przez Szkołę Podstawową w Starej Kamionce już za nami. Konkurs ten kolejny raz objęła swoim patronatem Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska.

Do rywalizacji przystąpiło dziewiętnaścioro uczniów z sześciu szkół podstawowych. Nowością podczas tegorocznej edycji konkursu było zastosowanie na tak szeroką skalę technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK). Oprócz prezentacji multimedialnych nauczyciele wykorzystali aplikacje z portalu Wordwall, LearnigApps, ale najbardziej do gustu przypadła platforma quizowa „Kahoot!”.

W pierwszej części uczniowie indywidualnie mierzyli się z zawiłościami polszczyzny. Najlepiej z testem poradzili sobie:
Łukasz Pawełko – Szkoła Podstawowa w Starej Kamionce – I miejsce
Izabela Romaniuk – Szkoła Podstawowa nr 2 w Sokółce – II miejsce
Wiktoria Rećko – Szkoła Podstawowa nr 2 w Sokółce – II miejsce
Karol Winsko – Szkoła Podstawowa w Janowszczyźnie – III miejsce
Klaudia Cholewska – Szkoła Podstawowa w Geniuszach – wyróżnienie
Zofia Lewosz -– Szkoła Podstawowa w Geniuszach – wyróżnienie
Weronika Bergiel – Szkoła Podstawowa nr 2 w Sokółce – wyróżnienie
Gabriela Malczyk – Szkoła Podstawowa nr 2 w Sokółce – wyróżnienie

W zmaganiach drużynowych – „Zabawy Językiem Polskim”, uczestnicy popisali się znajomością przysłów i frazeologizmów, a także umiejętnością odszyfrowywania kodów. Wiele emocji i radości wywołały w uczestnikach i widzach następujące konkurencje: „Kalambury”, w których należało wykazać się talentem aktorskim oraz „Językołamacze”. Okazało się, że nawet „przeintelektualizowany intelektualista” nie sprawił naszym zawodnikom żadnych trudności (wiadomo – mistrzowie!).

Z quizem zespołowym najlepiej poradzili sobie uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Starej Kamionce, Szkoły Podstawowej w Boguszach i Szkoły Podstawowej nr 2 w Sokółce, wygrywając tym samym słowniki do klasopracowni polonistycznych w swoich szkołach.

Poczęstunek, wartościowe nagrody i upominki dla wszystkich uczestników konkursu, a także nagrody „kwitnące podziękowanie” dla członków komisji konkursu były możliwe dzięki sponsorom, są to:

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska
Bank Spółdzielczy
Firma Drewnopol (Stara Kamionka)
Alior Bank
Biuro-Serwis Marcin Dylewski
Lewiatan (Stara Kamionka)
Księgarnia A kuku
Księgarnia Book- Book
PSS Jaskółka Piekarnia

Serdecznie dziękujemy  ww. instytucjom za wsparcie naszej inicjatywy, dyrektorom szkół
za umożliwienie uczniom uczestnictwa w konkursie oraz nauczycielom za przygotowanie dzieci i za pracę w komisji konkursowej.

Organizatorki konkursu: Urszula Budrewicz, Anna Edyta Rećko, Joanna Łepkowska, Joanna Gejdel.

SP w Starej Kamionce

Skip to content