Rekrutacja do szkoły muzycznej

Plakat

Trwa rekrutacja do Samorządowej Szkoły Muzycznej I st. w Sokółce! Osoby zainteresowane informujemy, że trwa rekrutacja do Samorządowej Szkoły Muzycznej I st. w Sokółce.

Zgłoszenia kandydatów są przyjmowane do 31 maja 2018 roku w godzinach pracy sekretariatu w budynku szkoły ul. Mickiewicza 2A, pok. 17.

Wymagane dokumenty:
– zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do nauczania szkole muzycznej,
– deklaracja rodziców,
– kwestionariusz zgłoszenia kandydata do szkoły Kwestionariusz do pobrania

SSM I st. w Sokółce kształci dzieci i młodzież w cyklu czteroletnim i sześcioletnim. Oznacz to, że program nauczania jest realizowany w ciągu 4 lub 6 lat. W cyklu sześcioletnim mogą rozpocząć naukę dzieci w wieku 6 do 10 roku życia, a w cyklu czteroletnim w wieku 8 do 16 roku życia.

Rekrutacja jest prowadzona do następujących klas instrumentów: trąbka, puzon, waltornia/róg, flet, klarnet, saksofon, akordeon, skrzypce, fortepian, gitara.

O przyjęciu do szkoły decydują wyniki badania przydatności kandydatów, które polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych i predyspozycji do nauki gry na instrumentach. Kandydaci proszeni są o przygotowanie piosenki, którą zaśpiewają.
Szkoła organizuje dwa spotkania – konsultacje dla rodziców i kandydatów do szkoły przybliżające zasady i sposób przeprowadzania przesłuchań wstępnych dla dzieci.

Harmonogram rekrutacji: 8 – 31 maja 2018 r. – składanie kwestionariuszy zgłoszenia w sekretariacie SSM I st. w Sokółce ul. Mickiewicza 2A, pok. 17 (z załącznikiem – zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do nauki w szkole muzycznej pierwszego stopnia),

Spotkania konsultacyjne dla rodziców i kandydatów do szkoły, które na celu mają ukazać jak wyglądać będą przesłuchania wstępne:

  • 25 maja 2018 r., godz. 17:00
  • 25 maja 2018 r., godz 17:45
  • 28 maja 2018 r., godz. 17:45
  • 28 maja 2018 r., godz. 18:30
  • 4 czerwca 2018 r. – badanie predyspozycji kandydatów (godziny popołudniowe).\
  • 11 i 12 czerwca – badanie predyspozycji do nauki na instrumencie

Godziny pracy sekretariatu:
Poniedziałek: 12:00 – 16:00
Wtorek: 12:00 – 16:00
Środa: 10:00 – 14:00
Czwartek: 8:00 – 12:00
Piątek: 12:00 – 16:00
Sobota, niedziela – zamknięte

Kontakt:
Samorządowa Szkoła Muzyczna I st. w Sokółce
ul. Mickiewicza 2A
tel.: (85) 711 28 17
e-mail: ssmsokolka@gmail.com
www.ssmsokolka.pl
https://pl-pl.facebook.com/ssmsokolka/

SSM

Skip to content