Wystawa pokonkursowa tkanin dwuosnowowych

13 lutego 2018 roku w Muzeum Ziemi Sokólskiej odbyło się otwarcie wystawy pokonkursowej XXV Konkursu na Tkaninę Dwuosnowową.

Wystawa tkanin dwuosnowowych w Muzeum Ziemi Sokólskiej

Na wernisażu mieliśmy zaszczyt gościć znakomite tkaczki tkaniny dwuosnowowej: Teresę Pryzmont, Bernardę Rość, Danutę Radulską, Lucynę Kędzierską, Helenę Gołko, Karolinę Radulską, Agnieszkę Iwanicką, Ludgardę Sieńko, Alicję Kochanowską i Kazimierę Makowską.

W 2017 roku odbył się jubileuszowy, XXV Konkurs na Tkaninę Dwuosnowową. W tym roku stanowił on część szerzej zakrojonego ogólnopolskiego konkursu poświęconego tkaninie ludowej, realizowanego w ramach projektu „Kraina Wątku i Osnowy – konkurs i warsztaty” dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie. Tematem przewodnim  tegorocznego konkursu była „Droga przez wieś”. Organizatorem był Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku, a współorganizatorami Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Janowie,  Fundacja „Cepelia” Polska Sztuka i Rękodzieło w Warszawie, Stowarzyszenie Twórców Ludowych Zarząd Główny w Lublinie.

Pierwszy konkurs odbył się w 1993 roku. Organizowała go Stanisława Kowalczuk, ówczesny dyrektor GOK-u w Janowie oraz Halina Jakubowska i Wojciech Kowalczuk z Działu Etnografii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Wydarzenie to zbiegło się z utworzeniem Szlaku Rękodzieła Ludowego Województwa Podlaskiego. Celem konkursu było przede wszystkim zmotywowanie tkaczek do pracy, gdyż początek lat 90-tych był okresem niemal całkowitego zaniku tradycji tkactwa dwuosnowowego na Podlasiu. W pierwszych latach konkursu dywany na niego tkane były często jedynym wyrobem tkackim danej tkaczki. Wynikało to z braku zainteresowania wyrobami tkackimi i co się z tym wiąże – brakiem zbytu. Na szczęście w miarę upływu czasu sytuacja uległa znacznej poprawie, o czym świadczy chociażby popularność podlaskiej tkaniny dwuosnowowej w Japonii.

Konkurs umożliwia również dokumentację i archiwizację aktualnego stanu tkactwa ludowego, podtrzymywanie regionalnej tradycji tkania dywanów, pozwala tkaczkom na konfrontację zakresie warsztatu i wzornictwa, oraz tworzy warunki do rozwoju aktywności twórczej.

W XXV konkursie nagrodzono:
Dwie równorzędne pierwsze nagrody:
Teresa Pryzmont i Danuta Radulska –Wasilówka
Dwie równorzędne drugie nagrody:
Małgorzata Pepłowska- Węgrów, Monika Burak –Węgorzewo
Dwie równorzędne trzecie nagrody:
Bernarda Rość –Szaciłówka, Helena Gołko – Trofimówka
Wyróżnienia:
Karolina Radulska – Popiołówka
Agnieszka Iwanicka – Korycin
Lucyna Kędzierska – Wasilków
Ludgarda Sieńko – Janów

Aleksandra Pluta


Zobacz również

Skip to content