Apel Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Sokółce informuje, że w ostatnim czasie zaobserwowano zwiększoną ilość skarg i wniosków dotyczących wprowadzania w błąd konsumentów przez przedsiębiorców, najczęściej działających na rynku usług telekomunikacyjnych, dostaw energii, gazu, itp.

Pewne podmioty podszywając się pod renomowanych dostawców ww. usług oferują zawarcie umowy nieświadomym zagrożenia klientom, najczęściej osobom starszym i samotnym, na nowych “korzystniejszych” warunkach. W konsekwencji podpisując tego rodzaju umowę konsument zawiera kolejną, przy jednoczesnym istnieniu dotychczasowej. Doprowadza to do sytuacji, w której trzeba płacić dwukrotnie za telefon, prąd, gaz i inne tego typu usługi.

DO POBRANIA: Apel Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Sokółce udziela bezpłatnej pomocy prawnej w sprawach konsumenckich w godz. 7:30-15:30 w budynku Starostwa Powiatowego w Sokółce.

PRK w Sokółce


Zobacz również

Skip to content