Sokólskie muzeum wyróżnione w konkursie

17 września 2017 r. w Centrum Edukacji i Kultury Muzułmańskiej Tatarów Polskich w Kruszynianach odbyło się rozdanie nagród w prestiżowym konkursie „Podlaski Laur Muzealniczy 2016”.

Muzeum Ziemi Sokólskiej

Oddział Podlaski Stowarzyszenia Muzealników Polskich przyznał nagrody oraz wyróżnienia dla najlepszych przedsięwzięć w dziedzinie muzealniczej w trzech kategoriach: Wystawienniczej, Wydarzeniu poza wystawienniczemu, oraz w kategorii Wydawnictwo. Wśród wyróżnionych placówek znalazło się również Muzeum Ziemi Sokólskiej przy Sokólskim Ośrodku Kultury. W kategorii „Wydarzenie poza wystawiennicze” doceniono ubiegłoroczną edycję Nocy Muzeum w Sokółce. Cykl wydarzeń przygotowanych przez pracowników muzeum poświęcony był „Życiu codziennemu w PRL-u”. Nie jest to pierwsze wyróżnienie naszego lokalnego muzeum: w roku ubiegłym Stowarzyszenie doceniło również wystawę i cykl działań edukacyjnych towarzyszących wystawie „Lotnicy Ziemi Sokólskiej” przesyłając list gratulacyjny „za wysiłek organizacyjny i efektywne działania włożone w przygotowanie interesującej ekspozycji czasowej”. Konkurs odbywa się pod honorowym Patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego.

W tym roku Oddział Podlaski Stowarzyszenia Muzealników Polskich obchodzi jubileusz 15-lecia swojej działalności. Po gali konkursowej odbyło się wręczenie symbolicznych nagród osobom szczególnie zasłużonym dla Oddziału Podlaskiego Stowarzyszenia Muzealników Polskich.

Pełna lista nagrodzonych:

Nagrodę główną w kategorii wystawienniczej otrzymali:
– Piotr Niziołek z Muzeum Historycznego w Białymstoku (Oddział Muzeum Podlaskiego) za wystawę „Pieniądz fałszywy”
Jury zdecydowało również przyznać w tej kategorii dwa wyróżnienia:
– Renacie Maskowicz-Sikorowskiej, Jerzemu Siemaszko i Jerzemu Brzozowskiemu z Muzeum Okręgowego w Suwałkach za wystawę „Od płacideł do Juany. Podróż przez 4 tysiące lat mennictwa chińskiego”
oraz
– Magdalenie Mucha i Emilowi Cywińskiemu z Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży za wystawę „Wszystkie barwy muzyki”.

Nagrodę główną w kategorii wydarzenie poza wystawiennicze otrzymali:
– Magdalena Wołowska-Rusińska i Krzysztof Skłodowski z Muzeum Okręgowego w Suwałkach za projekt edukacyjny „Wspólnie opowiedziana historia…”

Jury zdecydowało też przyznać w tej kategorii jedno wyróżnienie, a mianowicie:
– Aleksandrze Pluta i Edycie Wiśniewskiej z Muzeum Ziemi Sokólskiej za cykl wydarzeń w ramach Nocy Muzeów pt. „Życie codzienne w PRL-u”.

Nagrodę główną w kategorii wydawnictwo otrzymali:
– Jolanta Szczygieł-Rogowska, Marta Pietruszko i Wojciech Bokłago za publikację „Na wschód od Paryża i Warszawy był modny Białystok”.
Wyróżnienie w tej kategorii Jury postanowiło przyznać:
– Dorocie Gnatowskiej z Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu za publikację pt. „Rośliny lecznicze”.

Edyta Wiśniewska

Skip to content