Przystanek Nadzieja – aktywność i zdrowy styl życia

Zajęcia ruchowe

Stowarzyszenie “Barka” zakończyło właśnie realizację projektu, który był współfinansowany ze środków Gminy Sokółka. Celem było zwiększenie świadomości i odpowiedzialności za własne zdrowie wśród uczestników grupy wsparcia “Przystanek Nadzieja”.

Pod hasłem “Jestem tym, co jem” zorganizowane zostały cztery spotkania warsztatowe, wypełnione zajęciami kulinarnymi oraz aktywnością ruchową. Odbiorcy wzbogacili wiedzę i umiejętności w stosowaniu zasad zdrowego stylu życia, wolnego od uzależnień i nieodpowiedniego odżywiania się, a także niewłaściwych nawyków i przyzwyczajeń w zakresie aktywności fizycznej. 

Dzięki projektowi kształtowali postawy odpowiedzialności za własne zdrowie i zwiększali motywację do aktywnego organizowania czasu wolnego. Jednym z rezultatów są też nowe, ciekawe pomysły na wspólne działania. Będą one podejmowane po to, by nabywać, podtrzymywać i rozwijać umiejętności niezbędne do stałego podnoszenia poziomu samodzielnego i aktywnego funkcjonowania w środowisku, wychodzenia z samotności i wykluczenia.

Prezes Stowarzyszenia „Barka”
Krystyna Stefanowicz


Zobacz również

Skip to content