Dzień Papieski i Święto Gimnazjalistów w SP1 w Sokółce

Niech nasza droga będzie wspólna.
Niech nasza modlitwa będzie pokorna.
Niech nasza miłość będzie potężna.
Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego,
co się tej nadziei może sprzeciwiać.

św. Jan Paweł II (Częstochowa, 18 czerwca 1983 r.)

Uroczystości przezd szkołą

Październik to miesiąc kilku rocznic związanych ze św. Janem Pawłem II. 8 października w Polsce obchodziliśmy XVII Dzień Papieski pod hasłem „Idźmy naprzód z nadzieją”, 16 października przypadała 39. rocznica wyboru Kardynała Karola Wojtyły na Papieża, zaś 22 października minęło 39 lat od rozpoczęcia pontyfikatu naszego Wielkiego Papieża.

17 października 2017 uczniowie oddziałów gimnazjalnych uczcili swojego Patrona – Ojca Świętego, organizując w Szkole Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sokółce Dzień Papieski połączony ze Świętem Gimnazjalistów.

Uroczystość rozpoczęła się spotkaniem przy pomniku św. Jana Pawła II znajdującym się na placu szkolnym, przed budynkiem przy ulicy Mickiewicza. Krótkie przemówienie wygłosiła pani wicedyrektor Bożenna Łazarewicz. Dyrekcja, przedstawiciele uczniów i rodzice złożyli kwiaty oraz zapalili znicze pod pomnikiem. Wszyscy zaśpiewali „Barkę”, ulubioną pieśń Papieża.

Następnie uczestnicy prowadzeni przez dwa poczty sztandarowe: Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sokółce i Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Sokółce przeszli do Kościoła pw. św. Antoniego Padewskiego w Sokółce. Mszę świętą w intencji całej społeczności szkolnej sprawowali: ks. Robert Matys i ks. prałat Józef Kuczyński. Kazanie wygłosił ks. Robert, katecheta oddziałów gimnazjalnych.

Druga część Dnia Papieskiego odbyła się w sali gimnastycznej w budynku przy ul. Mickiewicza. Uczniowie zaprezentowali montaż słowno – muzyczny pt. „Idźmy naprzód z nadzieją”, przedstawiający biografię św. Jana Pawła II, przeplataną poezją Karola Wojtyły.

Odbyły się lekcje wychowawcze, w czasie których uczniowie poznawali osobę i nauczanie Papieża Polaka, obejrzeli prezentacje multimedialne dokumentujące historię Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II. Dużym zainteresowaniem cieszyła się wystawa przygotowana w Izbie Pamięci św. Jana Pawła II prezentująca materialne pamiątki  związane z osobą Ojca Świętego. Przez 26 lat członkowie społeczności: najpierw Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II, a później Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Sokółce zgromadzili bogaty zbiór przedmiotów upamiętniających osobę Patrona i historię, w tym kilkadziesiąt ksiąg Kronik Patrona obu szkół.

W Dniu Papieskim każdy mógł skosztować pysznych kremówek – ciastek, o których wspominał Jan Paweł II podczas swojej wizyty w rodzinnym mieście – Wadowicach.

W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście: ks. dziekan Stanisław Gniedziejko, ks. dziekan senior Józef Kuczyński, pani Krystyna Stefanowicz, Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Ziemi Sokólskiej „Barka”, przedstawiciele Rady Rodziców, Dyrekcja SP1 w Sokółce, nauczyciele, gimnazjaliści i uczniowie klas IV – VII.

Joanna Babik, Katarzyna Czepiel
Foto: Marcin Gwiazdowski, Joanna Babik

Skip to content