Dotacje dla OSP z terenu gminy Sokółka

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego przyznał Gminie Sokółka w 2017 roku dotację w kwocie 2.000 złotych na zakup sprzętu ratowniczo–gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipinie.

Ochotnicza Straż Pożarna

Przy wsparciu od Gminy Sokółka kwotą 1452 zł zakupiono sprzęt ratowniczy dla OSP Lipina: 2 komplety ubrań bojowych specjalnych oraz 2 pary rękawic specjalnych.

Ponadto Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej przyznał środki finansowe dla OSP Lipina w kwocie 2826 zł z których zakupiono stojak hydrantowy, 2 komplety ubrań bojowych specjalnych i 4 pary rękawic specjalnych.

Jednostki OSP Stara Kamionka i Stara Rozedranka należą do Krajowego Systemu Ratowniczo–Gaśniczego. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej przyznał środki finansowe dla OSP Stara Kamionka (5004 zł) i OSP Stara Rozedranka (3257 zł) na zakup następującego sprzętu:

  • OSP Stara Kamionka: hełm strażacki – 4 szt., rękawice specjalne – 3 pary, ubranie bojowe specjalne – 2 szt.
  • OSP Stara Rozedranka: kapok – 2 szt., rzutka ratownicza – 2 szt., ubranie bojowe specjalne – 1 szt., rękawice specjalne – 4 pary, obuwie strażackie gumowe – 1 para, kominiarka niepalna – 1 szt.

W celu zapewnienia właściwej gotowości operacyjno–technicznej umożliwiającej funkcjonowanie OSP z przyznanych dotacji zakupiono nowy sprzęt. Przyznane środki finansowe poprawiły stan wyposażenia jednostek OSP zgodnie z wymaganym normatywem.

Do chwili obecnej OSP Stara Kamionka brała 22 razy udział w akcjach ratowniczo–gaśniczych, liczy ona 61 czynnych członków, 16 honorowych, 1 wspierającego, 12 młodzieżowej drużyny pożarniczej i 5 drużyny kobiecej. OSP Stara Rozedranka wyjeżdżała do akcji 24 razy, w jednostce działa 33 czynnych członków i 4 honorowych. OSP Lipina wyjeżdżała do akcji 25 razy, w jednostce działa 36 czynnych członków i 5 honorowych, w bieżącym roku nie wyjeżdżała jeszcze do akcji.

Z budżetu Gminy Sokółka środki na ochronę pożarową są przeznaczane na płace kierowców, ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo–gaśniczych, badania lekarskie strażaków ochotników i ich ubezpieczenie, szkolenie, amortyzację sprzętu, paliwo.

(DG)

Skip to content