Stypendia SFL zostały przyznane

19 września 2017 r. komisja stypendialna fundacji „Sokólski Fundusz Lokalny” przyznała stypendia uczniom, którzy uzyskali największą ilość punktów (oceniane były wyniki w nauce, sytuacja materialna oraz praca na rzecz fundacji).

Logo SFL

Zarząd Fundacji SFL zaprasza stypendystów (osoby niepełnoletnie wraz z rodzicami) do podpisania umów w dniach 21 i 22 września 2017 w godzinach 11-16 oraz na uroczyste wręczenie stypendiów na Festynie Dobroczynnym w dniu 23 września 2017 roku.

Stypendyści Prymus 2017/2018
Stypendyści Sokół 2017/2018
Stypendyści imienni 2017/2018

Maria Talarczyk, SFL


Zobacz również

Skip to content