PPUH ,,Agromech” ogłasza przetarg

PPUH ,,Agromech” Sp. z o.o. w  Sokółce ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki położonej w Sokółce: nr 1937/3 o pow. 0,1312 ha wraz z własnością budynków, budowli oraz urządzeń.

Przetarg odbędzie się w Sokółce, Os. Buchwałowo 10, dnia 13.09.2017 r. o godz. 10.00.

Cena wywoławcza: 348.200 zł, postąpienie 2500 zł, wadium 15% ceny wywoławczej.

Szczegółowe warunki przetargu określa Regulamin dostępny poniżej i w siedzibie Spółki.

DO POBRANIA: Regulamin

PPUH ,,Agromech” Sp. z o.o.


Zobacz również

Skip to content