Kamila Karpienko najlepsza w ogólnopolskim konkursie

W dniach 7-9 czerwca 2017r. odbył się finał VI edycji Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj Formę”.

Zdjęcie grupoweKonkurs przebiegał w trzech etapach: szkolnym (7538 uczestników z całego kraju), powiatowym (wzięło udział 164 uczniów z całej Polski) i centralnym, do którego zakwalifikowało się tylko 21 gimnazjalistów. Wśród nich znalazły się Kamila Karpienko z klasy II D, Luiza Ochrymiuk z klasy II E oraz Klaudia Kondrat z klasy III E – uczennice Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Sokółce.

Finał konkursu odbył się w siedzibie Głównego Inspektoratu Sanitarnego w Warszawie. Uczestnicy rozwiązywali test oraz wykonywali zadania praktyczne. Finał charakteryzował się wysokim poziomem merytorycznym, nad którym czuwali przedstawiciele świata nauki z  SGGW w Warszawie. Gimnazjalistki z Sokółki wykazały się ogromną wiedzą i wysokimi umiejętnościami. Znakomicie poradziły sobie z trudnymi zadaniami z zakresu żywienia. W obu częściach finału konkursu bezkonkurencyjna okazała się Kamila Karpienko, która zdobyła I miejsce i tytuł laureata. Otrzymała również pamiątkową statuetkę i nagrodę w wysokości 3000 zł. na zakup sprzętu sportowego. Luiza Ochrymiuk i Klaudia Kondrat uzyskały tytuł finalisty i również nagrody w wysokości 200 zł. na zakup sprzętu sportowego.

Nagrody uczestnikom wręczał Pan Marek Posobkiewicz – Główny Inspektor Sanitarny oraz Pan Andrzej Gantner – Dyrektor Generalny PFPŻ ZP. Uroczystość z udziałem wielu znamienitych  gości  odbyła się na Stadionie Narodowym.

Konkurs wiedzy o zdrowym stylu życia ,,Trzymaj Formę” to inicjatywa promująca zdrowy styl życia wśród młodzieży szkolnej o największym zasięgu w Unii Europejskiej. Realizowana jest ona w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego ,,Trzymaj formę”. Ma na celu zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie wśród młodzieży gimnazjalnej, w szczególności poprzez pogłębienie wiedzy na temat prawidłowego żywienia i zdrowego stylu życia oraz ich znaczenia dla organizmu człowieka, doskonalenie umiejętności korzystania z informacji zamieszczonych na opakowaniach produktów żywnościowych, wspomaganie uczniów w praktycznym wykorzystaniu zdobytej wiedzy, rozwijanie zainteresowań młodzieży gimnazjalnej tematyką zdrowego stylu życia oraz kształtowanie prozdrowotnych postaw i zachowań, propagowanie zdrowego stylu życia w szkole, w domu i środowisku pozaszkolnym.

Gratulujemy uczennicom i życzymy dalszych sukcesów.

Bożena Sierżan, Marianna Kałuska


Zobacz również

Skip to content