Zaprzyjaźnieni ekolodzy

Zakończono działania w projekcie “Zaprzyjaźnieni ekolodzy”, w którym młodzież z Gimnazjum nr 1 pracowała wspólnie z uczniami litewskiej Poszkońskiej Szkoły Podstawowej.

Zdjęcie grupowe

Uczestnicy projektu zrealizowali wszystkie zadania i założone cele. Młodzież zintegrowała się, przeprowadzono sondaż uliczny i wywiady, nagrano filmy, dyskutowało na temat dobrych praktyk, działań w zakresie ekologii, tworzono dzieła sztuki z  zużytych butelek, zorganizowano prezentacje i wystawę, zachęcano do rezygnacji z plastikowych toreb na rzecz płóciennych, wdrażano zasady zdrowego odżywiania (uczestnicy piekli chleb), promowano 10 lat Polsko – Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży, bawiono się.

Dodatkową atrakcją był udział młodzieży z Litwy w organizowanym w szkole “Przeglądzie piosenki obcojęzycznej”. Młodzież, poprzez wspólne działania, miała okazję poznać i zrozumieć kolegów z sąsiedniego kraju, likwidowała bariery kulturowe i językowe, zmieniała stereotypowe myślenie, nabywała nowe umiejętności. Z pewnością wzrosła świadomość ekologiczna, świadomość w zakresie gospodarki odpadami i wpływu codziennych decyzji konsumenckich na stan środowiska naturalnego.

Projekt w większości realizowany był poza środowiskiem szkolnym, czyli praktycznie środowisko lokalne uczestniczyło w działaniach, np. w sondażu ulicznym, wywiadach, dyskusjach. Powstałe w trakcie projektu filmy i prezentacja z działań i ich rezultatów dostępne są na Facebooku, Instagramie, platformie eTweening i stronie www.gimnet.cba.pl. Planowane jest pozyskanie środków na kolejną wymianę młodzieży i kolejne wspólne międzynarodowe działania, których celem będzie szeroko rozumiana edukacja międzykulturowa.

Uczestnicy projektu „Zaprzyjaźnieni ekolodzy” serdecznie dziękują wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w projekt.

Projekt otrzymał dofinansowanie z Polsko – Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Gim1


Zobacz również

Skip to content